Home About Browse Search
Svenska


Muhrbeck, Hugo, 2019. Risker och fördelar för juverhälsan vid kombinerad digivning och mjölkning. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
393kB

Abstract

Intresset för en mer naturlig djurhållning ökar både hos konsumenter och mjölkbönder i Sverige och Europa. För att öka djurens möjlighet till ett mer naturligt liv kan man låta kalven gå med mamman under hela eller delar av mjölkutfodringstiden. Digivning har positiva effekter för både kalv och ko, men leder även till utmaningar som minskad mängd säljbar mjölk och risker för problem med juverhälsa. Målet med den här uppsatsen har varit att sammanställa vetenskapliga studier som omfattat effekt på mjölkkors juverhälsa av digivning i kombination med maskinmjölkning.

Mjölkprover visar både lägre och högre celltal hos digivande kor, jämfört med icke digivande kor. Ett flertal studier har även utförts på tropiska raser i länder utanför EU, där man har andra regler för hygien, hållning och antibiotikaanvändning. Dessa variationer kan göra det svårt att överföra resultaten på våra svenska kor. Eftersom digivningen kan kontrolleras eller tillåtas i olika grad, vilket är en faktor som skiljer sig mellan studierna, gör även det att resultaten blir svåra att jämföra.

En förebyggande faktor skulle kunna vara bättre tömning av juvret när kalven får dia efter mjölkning. Även kalvens saliv och mekaniska rengöring av spenarna skulle kunna vara till fördel för kon. Samtidigt finns det en risk att smitta överförs från kalvens mun till spenen in genom spenkanalen när kalven diar.

Smittskydd är en viktig aspekt då djuren får mer kontakt och överföring av patogener kan ske via mjölk och avföring på spenarna. Det finns dock inte tillräckligt stora studier där man jämfört sjukdomsprevalens mellan besättningar där enda skillnaden är digivning. Man har däremot sett skillnader i beteende mellan kalvar som får och kalvar som inte får dia, både på kort och lång sikt. Studier på diande kalvar visar på en minskning av sugandet på andra kalvars kroppsdelar (cross-sucking) och slickande på omgivningen vilka är risker för både skador och smittoöverföring. Diande kalvar blir även bättre föräldradjur och lägger ner mer tid på att ta hand om sin avkomma.

Granskningen av olika studier av hur digivning påverkar juverhälsan gav varierande resultat och generellt är de studier som gjorts inom området ofta utförda i små populationer och raserna varierar vilket gör det svårt att dra generella slutsatser.

,

Awareness of animal welfare is strong among both consumers and farmers in Europe. One way to increase the possibility for animals in dairy production to perform natural behaviors is to let the calf suckle the mother for a part of or the entire milk feeding time, instead of artificial rearing. Better emptying of the udder when the calf is allowed to suckle after milking could prevent disease and calf saliva and mechanical cleaning of the teats may also have positive effects. On the other hand, there is a risk that pathogens are transferred from the mouth of the calf to the teat and even through the teat canal when the calf suckles. The aim of this review was to compile studies in the effect of suckling regarding udder health, primarily studies that included data on somatic cell count in milk.

Studies show both an increase and decrease in SCC in suckled cows. Some of the studies have been made in tropical breeds in countries outside of the EU, with other rules and laws of hygiene, animal keeping and use of antibiotics which makes it difficult to transfer results to the Swedish cow population. Because nursing and suckling can be controlled to a varying extent, a factor that also differs between studies, it makes it even more difficult to compare data and draw conclusions.

Disease control is one important aspect because of the close contact between animals in systems that include suckling. Pathogens can spread thru milk and feces on the surface of the teats. Unfortunately, there are no significant studies that include prevalence of disease between livestock where the only difference is nursing or not nursing. Some behavioral differences can be seen both short and long term. A decrease in calves sucking on the body parts of other calves (cross-sucking) as well as licking on the environment has been found, risks for both injuries and transfer of disease. Nursed calves also show greater mothering skills and spend more time taking care of their offspring.

Studies on udder health in suckled cows have varying results, and most of the studies in the area are done with small group sizes and the cow breeds vary which makes it difficult to draw general conclusions.

Main title:Risker och fördelar för juverhälsan vid kombinerad digivning och mjölkning
Authors:Muhrbeck, Hugo
Supervisor:Agenäs, Sigrid
Examiner:Löfgren, Maria
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:mjölkko, djurhälsa, djurvälfärd, mjölk, mjölkkvalitet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10464
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10464
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:15 May 2019 11:06
Metadata Last Modified:16 May 2019 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics