Home About Browse Search
Svenska


Hindström, Ludvig and Klasman, Ludvig and Sauer, Niklas, 2019. Enviropreneurial Marketings relation till svenska SM–företags hållbarhetsaktiviteter : resultatet av en kvalitativ fallstudie på tre internetbaserade företag. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Marknadsföring är en vital del för varje företags framgång på marknaden. På senare år har hållbarhets trender blivit allt mer attraktivt och att de svenska konsumenternas preferenser successivt förflyttar sig mot mer hållbara alternativ. Detta leder till att nya innovativa sätt för att marknadsföra produkters etiska och miljövänliga egenskaper utvecklas konstant. En teori som har utvecklats utifrån detta är Enviropreneurial Marketing (EM). EM beskrivs som en entreprenöriell och miljövänlig marknadsföringsstrategi vilket organisationer kan använda sig av för att uppfylla sociala prestationer samt ekonomiska- och ekologiska mål. För att undersöka om och hur EM används av organisationer i Sverige valdes fyra oberoende teorier vilka författarna ansåg beskriva EM; Entrepreneurial Marketing, Green Marketing, Word of Mouth och LOHAS. Därefter kom syftet med studien att undersöka om och hur EM används i små och medelstora företag. Det här för att bidra till utvecklingen utav den existerande förståelsen av EM. För att ge svar på frågeställningarna har först en litteraturgenomgång genomgåtts vilket sedan kombinerats med fallstudier på tre företag; Olio, ResQ Club och Karma. Empiri har samlats via individuella intervjuer med representanter från respektive företag vilka sedan kombinerats med teori för att frambringa analys. Detta resulterade i att spår av EM kunde finnas hos samtliga fallföretag genom sättet de arbetar och budskapet de sprider.

,

Marketing is a vital part of every business success on the market. In recent years, an upcoming trend has been sustainability that has become increasingly attractive. Swedish consumers' preferences have been gradually moved towards more sustainable alternatives. This means that new innovative ways of promoting the ethical and environmentally friendly properties of products and services is under constant development. One theory developed from this is Enviropreneurial Marketing (EM). EM is described as an entrepreneurial and environmentally friendly marketing strategy that organizations can use to meet social performance, economic and ecological goals. To investigate if and how EM is used by organizations in Sweden, four independent theories were chosen, which the authors considered described EM; Entrepreneurial Marketing, Green Marketing, Word of Mouth and LOHAS. The purpose of the study is to investigate whether and how EM is used in small and medium-sized enterprises. This is to contribute to the development of existing understanding of EM. To provide answers to the questions, a literature review was first reviewed, which was then combined with case studies on three companies; Olio, ResQ Club and Karma. The empirical observations have been collected via individual interviews with representatives from each company, which was then combined with theory to generate analysis. This resulted in traces of EM being a part of the business cases through the way they work and the message they promote.

Main title:Enviropreneurial Marketings relation till svenska SM–företags hållbarhetsaktiviteter
Subtitle:resultatet av en kvalitativ fallstudie på tre internetbaserade företag
Authors:Hindström, Ludvig and Klasman, Ludvig and Sauer, Niklas
Supervisor:Jonsson, Josefina
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1246
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK005 Economics and Management - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:enviropreneurial marketing, SME, entrepreneurial marketing, word-ofmouth, green marketing, LOHAS, app, hållbarhet, sociala medier
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10863
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10863
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Trade, marketing and distribution
Language:Swedish
Deposited On:10 Sep 2019 11:28
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 12:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics