Home About Browse Search
Svenska


Emriksson, Stina, 2019. Anpassningsförmåga till klimatförändringar hos kor. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

[img]
Preview
PDF
875kB

Abstract

Syftet med litteraturstudien är att undersöka skillnaderna mellan kons underarter och se vad det finns för åtgärder för att anpassa dem för framtida klimatförändringar. I dagsläget bedöms klimatförändringarna leda till högre temperaturer globalt som kan resultera i värmestressade kor. De höga temperaturerna och den höga luftfuktigheten resulterar i en icke-funktionell värmeavgivningen från kons kropp som därefter orsakar värmestress. Värmestress kan resultera i en minskning av foderintag, tillväxt, fertilitet, och produktionseffektivitet, och det är därför viktigt för kon att hålla sin kroppstemperatur på en jämn nivå. Bos indicus och Bos taurus är underarter till uroxen (Bos primigenius) där Bos indicus anpassat sig till varma klimat medan Bos taurus främst avlats för en hög mjölkavkastning och tillväxt. Studier visar på att Bos indicus höga värmetolerans främst orsakas av dess mindre kroppsyta, effektiva svettkörtlar, ljusa päls, låga metabolism och bra förmåga att avleda värme. För att anpassa Bos taurus till de höga temperaturer finns det lösningar genom skötsel och hantering eller korsningsavel och genomisk selektion där valet av åtgärd beror på gårdens egna resurser. Samtidigt som klimatförändringarna orsakar högre temperaturer globalt ökar också konsumtionen och efterfrågan på kött och mejeriprodukter främst i utvecklingsländer. Från den information som publicerats i denna litteraturstudie dras slutsatsen att Bos taurus behöver bättre värmetolerans för att klara av de framtida klimatförändringarna.

,

The purpose of this study was to examine the differences between cattle subspecies and identify measures to adapt them for future climate changes. At present, climate change is expected to lead to higher temperatures globally, which can result in heat stressed cattle. The high temperature and the high humidity results in a nonfunctional heat release from the body of the cow, which subsequently causes heat stress. Heat stress can result in decrease in food intake, growth, fertility and production efficiency and it is therefore important for the cow to keep the body temperature at an even level. Bos indicus and Bos taurus are subspecies of the aurochs (Bos primigenius) where Bos indicus is adapted to warm climates while Bos taurus is bred for high milk yields and growth. Studies show that the high heat tolerance of Bos indicus is mainly caused by its smaller body surface area, effective sweat glands, light coat, low metabolic rate and the ability to dissipate heat. To adapt the Bos taurus to the high temperatures there are solutions through care and handling or crossbreeding and genomic selection where the choice of measure depends on the farm’s own resources. While climate change causes higher temperatures globally, consumption and demand for meat and dairy products increase in developing countries. From the information published in this literature study, it is concluded that Bos taurus need more heat tolerance to cope with the future climate change.

Main title:Anpassningsförmåga till klimatförändringar hos kor
Authors:Emriksson, Stina
Supervisor:Jonas, Elisabeth
Examiner:Strandberg, Erling
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)
Keywords:anpassningsförmåga, klimatförändringar, värmestress, värmetolerans, Bos indicus, Bos taurus
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10632
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10632
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal genetics and breeding
Meteorology and climatology
Language:Swedish
Deposited On:03 Jul 2019 11:47
Metadata Last Modified:05 Jul 2019 11:50

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics