Home About Browse Search
Svenska


Ayata Karbin, Hanna, 2019. Felint morbillivirus – ett nyupptäckt virus med potentiell koppling till kronisk njursjukdom hos katt. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
378kB

Abstract

Felint morbillivirus (FeMV) upptäcktes i Hongkong 2012 och är det första morbillivirus som påvisats hos tamkatter. Det har sedan påvisats i såväl andra delar av Asien, Amerika och Europa. En del studier har även visat på samband mellan FeMV och kronisk njursjukdom (Chronic Kidney Disease, CKD) hos katt. Syftet med denna litteraturuppsats var att ta reda på vad man vet om FeMV och om det finns ett samband till CKD.

FeMV tillhör familjen Paramyxoviridae och är för tillfället klassat som ett morbillivirus, men en del studier har visat på stor fylogenetisk skillnad från övriga morbillivirus och vissa forskare tycker därför att FeMV bör klassas som ett icke-klassificerat paramyxovirus. De olika stammarna av FeMV har även visat på stor genetisk variation och viruset är idag uppdelat i två genotyper. Ingen geografisk uppdelning inom genotyperna kan ses. Orsaken till den heterogena spridningen inom FeMV och att det är uppdelat i två genotyper är inte helt klarlagt. En teori är att det uppstått på grund av att viruset kroniskt infekterar katter och en annan teori är att det uppkommit från olika virala ursprung.

I studien från 2012 när FeMV upptäcktes fann man ett samband mellan FeMV och njursjukdom hos katt. CKD är en vanlig orsak till njursjukdom hos katter och upptäcks oftast försent för att kunna behandlas. Studier som gjorts efter att FeMV upptäckts har syftat i att försöka finna ett potentiellt samband mellan FeMV och CKD. En del studier har kunnat visa på samband medan andra studier inte kunnat göra det. I studierna där samband påvisats är det dock inte helt klarlagt om FeMV orsakar CKD eller om viruset enbart föredrar den inflammerade vävnaden som uppstår vid sjukdomen. I en del studier har även olika former av infektion undersökts och man har kunnat visa att FeMV kan ge en akut eller en kronisk form av infektion och att vissa katter kan eliminera viruset helt.

Om det finns ett samband mellan FeMV och CKD är i dagsläget inte helt bestämt. Detta eftersom olika studier har fått olika resultat. Att resultaten skiljs åt studierna emellan kan dels bero på att de använt olika upplägg och dels bero på att olika antal katter har använts. Det behövs göras fler studier, gärna en stor infektionsstudie, för att säkert kunna visa på samband. Om ett samband finns är det även viktigt för katters generella njurhälsa att kunna behandla FeMV. Eftersom det finns bra vaccin mot andra morbillivirus borde ett bra alternativ vara att ta fram vaccin mot FeMV. Även om inget samband tydligt kan ses är ett vaccin bra att få fram. Detta eftersom en minskning av FeMV indirekt kan visa på samband till CKD då man kan se om förebyggandet av FeMV ger minskning av CKD i kattpopulationen.

,

Feline morbillivirus (FeMV) is a newly discovered morbillivirus found in Hong Kong 2012. It is the first identified morbillivirus that infects domestic cats. The virus has been shown to have a potential connection to chronic kidney disease (CKD), a common cause to renal failure in cats. This study aims to review currently available research regarding FeMV and to determine whether it is connected to CKD or not.

After the first discovery of FeMV it has later been found nearly all around the world. It has been found to be a heterogeneous virus with a genetic variation between different strains. Therefore the virus is now divided into two genotypes. There is no clear difference in geographic distribution seen between the strains in the two genotypes. It has also been shown that FeMV is phylogenetically separated from other morbillivirus and it might therefore be considered as an unclassified paramyxovirus. However, FeMV is till today still considered a morbillivirus by International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), but that may change in the future.

CKD is a common condition in domestic cats and is considered the most common cause to renal failure in elderly cats. Since CKD is hard to diagnose in an early stage many domestic cats suffer from chronic renal failure which cannot be cured. FeMV have, in some studies, shown a statistic significant connection to CKD, but it cannot clearly be determined whether FeMV causes CKD or if it only prefer the inflamed tissue CKD causes. The connection has not been shown in all studies hence the relationship between FeMV and CKD remains uncertain. However, it has been shown that FeMV can cause both acute and chronic infection in domestic cats, and that some cats are able to eliminate the virus.

Since FeMV is genetically divided into two genotypes and has shown high heterogeneity it is likely that it has occurred in the cat population long before its discovery. The genetic variation between different strains have been discussed to be related to different viral ancestors to FeMV or chronic infections in domestic cats. It is still not certain whether FeMV is connected to CKD or not, but future epidemiological studies may clarify a potential correlation. The chronic and acute form of infection may be important to consider since it is more likely that a chronic infection of FeMV is involved in the potential cause of CKD. If FeMV causes CKD it is important to prevent future infections to improve the health in our cat population. Since there are effective vaccines against other morbilliviruses a good way to prevent FeMV infections may be to develop a vaccine against it.

Main title:Felint morbillivirus – ett nyupptäckt virus med potentiell koppling till kronisk njursjukdom hos katt
Authors:Ayata Karbin, Hanna
Supervisor:Berg, Mikael
Examiner:Löfgren, Maria
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:Felint morbillivirus, FeMV, kronisk njursjukdom
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10366
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10366
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:25 Apr 2019 11:37
Metadata Last Modified:29 May 2020 11:30

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics