Home About Browse Search
Svenska


Lindlöf, Gustav and Söderlund, Erik, 2019. Generationsskifte : två fallstudier som exempel på hur generationsskifte kan genomföras. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Generationsskifte är något som alltid är aktuellt, många lantbrukare börjar komma upp i åren
och det är dags för en ny generation att ta över (Gustafsson & Björn, 2011). Samtidigt har
marknadspriserna stigit till en hög nivå och lönsamheten är ostadig i de flesta företag.
Samtidigt finns ett stort intresse bland den yngre generationen att fortsätta driva lantbruk och
utveckla företagen vidare.

Generationsskiftet är något som tar tid att planera och blir mer komplicerat ju fler personer
som berörs. Det är stora värden som är inblandade och grunden för att ett generationsskifte
ska kunna genomföras är att de berörda parterna är överens.

I arbetet genomfördes intervjuer med alla berörda parter, d.v.s. nuvarande ägare och syskon
till den övertagande parten. Resultatrapporter och bokslut från de båda berörda fallgårdarna
används sedan i ett ekonomiprogram för planering av ett jordbruksföretag. Utifrån dessa
intervjuer, siffror, olika förutsättningar användes litteraturstudier och med hjälp av LRF
Konsult så togs det fram förslag på generationsväxling för de båda fallgårdarna i fallstudien.

Under fallgård 1 togs ett exempel fram att nuvarande ägarna att få 3,5 miljoner kr i ersättning
och den andra syskonet får 1,5 miljoner kr i ersättning. Med de tidigare skulder som finns på
fastigheten lämnar det den nya ägaren, med en total skuldsättning på 9,7 miljoner kr.

Under fallgård 2, som är i grunden ett dödsbo. Togs det fram ett exempel att genom
överenskommelse mellan syskonen är att övertagande syskonet löser ut övriga syskon med
ca 2,6 miljoner kr vardera. Detta medför att den totala skuldsättningen för den nya ägaren blir
8,5 miljon kr.

Slutsatsen från fallföretagen är att det är svårt att följa de ekonomiska mallar, exempelvis
från LRF Konsult, som finns att följa vid generationsskiften. När marknadsvärdet på en
fastighet är högt blir det svårt för övertagaren att fullt ut kompensera syskon och tidigare
ägare ekonomiskt. Det är även andra aspekter som spelar in, exempelvis värdet för tidigare
ägare att se sitt företag leva vidare och utvecklas och syskons möjlighet att se sitt
barndomshem leva vidare i släkten. Detta har i dessa fall medfört en vilja hos dem som inte
ska överta gården till att kraftigt avvika från kompensation utifrån marknadsvärden.

Under arbetets gång har vi kommit fram till att det är svårt att få till en rättvis delning då
det är höga värden som ska fördelas så rättvist som möjligt. Slutsatsen är att det finns
många lösningar och att det är fördelaktigt om ett generationsskifte kan påbörjas tidigt så att
det blir noggrant och välplanerat genomfört.

,

Generational transfer is always an important topic in Sweden, due to the fact that many owners of agricultural businesses are of high age. This opens up possibilities for the younger generation to take over (Gustafsson & Björn, 2011). The case studies show that there is a big interest from the younger generation to adopt and expand their families’ agricultural companies.

The price on farmland has increased sharply lately and the profitability is unstable in many companies. Therefore, generational transfer is often a complicated question. The transfer from one generation to another can take a lot of time, depending on the number of family members involved. There is a lot at stake and big funds and properties are involved. For a generational transfer to succeed, all parties must agree and be satisfied with the ending result.

The purpose of this study is to show two different agricultural businesses with different initial situations and how the businesses’ economic situation will look after a generational transfer has been completed.

In these case studies, developed solutions have been completed to show different examples of reasonable economic situations after the generational transfers have been made. The examples show the economic situation for the new owner of the agricultural companies but also what a fair compensation to previous owner and siblings would be.

The conclusion of the case studies shows that it is often difficult to follow the plans for generational change that consulting firms provide. When there are big funds and properties involved it becomes financially difficult for the new owner to compensate the old owner and siblings. Today there are other aspects that play a bigger role and make it possible for a new generation to adopt an agricultural family business. The family wants to see the farm and company grow and stay in the family and are therefore willing to receive a smaller economical compensation.

The emotional value of keeping the family farm in the family is bigger than the value of full economical compensation.

During the thesis work we have seen that it is very hard to find a fair economical division for each party. This is due to the high economical value that should be distributed in a fair way. The conclusion is that there are as many solutions as there are diversions. The best and most beneficial way to start a succession (generational change) is to start as early as possible to make the process accurate, careful and well planned.

Main title:Generationsskifte
Subtitle:två fallstudier som exempel på hur generationsskifte kan genomföras
Authors:Lindlöf, Gustav and Söderlund, Erik
Supervisor:Larsson, Jan
Examiner:Hörndahl, Torsten
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:LK006 Lantmästarprogrammet - kandidatprogram 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:generationsskifte, arvsskifte, syskonrättvisa, emotionell, driftsplan
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10784
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10784
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Organization, administration and management of agricultural enterprises or farms
Rural sociology and social security
Language:Swedish
Deposited On:26 Aug 2019 08:37
Metadata Last Modified:29 May 2020 13:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics