Home About Browse Search
Svenska


Shabani, Arieta and Norman, Louise, 2019. Integrering av cirkulär ekonomi i produktutveckling : en fallstudie om Svegros örtpesto. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Dagens överkonsumtion av jordens resurser är snarare ett faktum än ett påstående och människan har under en längre period på detta vis utarmat dess resurser. Som ett försök i att konkret jobba mot en hållbar värld har FN utformat ett globalt avtal, Agenda 2030. Ett av delmålen i detta avtal är det om hållbar produktion samt konsumtion och innefattar en strävan efter halverat matsvinn fram till år 2030. För närvarande slängs en tredjedel av all mat som produceras. Genom en omställning till en cirkulär ekonomi anses företag lättare kunna minska på svinn och avfall som uppstår i produktionen. I teorin presenteras cirkulär ekonomi som ett substitut till dagens linjära processer där företag inte anses lägga fokus på resurseffektivisering och minskat avfall i produktionen. Genom att integrera cirkulär ekonomi i produktutveckling kan företag utveckla nya produkter som gör att företag ställer om till en cirkulär ekonomi. Däremot finns det få studier gjorda på hur detta kan kopplas samman. Syftet med denna studie är att bidra till ökad förståelse för hur företag kan ställa om från en linjär till en cirkulär ekonomi i produktutveckling. Studien grundas på befintliga teorier om produktutveckling som kompletteras med de om cirkulär ekonomi. Vidare bygger studien på en induktiv ansats där en fallstudie av företaget Svegro AB, vilket är ett företag med produktion av biologiskt baserade råvaror, används för att besvara forskningsfrågorna. Insamlandet av data har skett via semistrukturerade intervjuer med fallföretaget vilket är grunden för studiens empiri. Studiens resultat visar en koppling mellan hur fallföretaget, som anses producera i en linjär ekonomi, produktutvecklat genom en integrering av cirkulär ekonomi. Vidare visar studien att fallföretagets incitament till produktutvecklingen är ekonomiska även då studien ser integrering av cirkulär ekonomi under produktutvecklingens olika processer. Studiens resultat visar att teorier angående cirkulär ekonomi bör integreras i produktutveckling, då en omställning till cirkulär ekonomi lättare kan anammas i företag.

,

The overconsumption of earth’s resources is today considered as an undisputed fact. If the status quo continues humans has soon depleted earth’s resources. The countermeasure for this is according to the United Nations the Agenda 2030. The aims of Agenda 2030 are to get governments around the world to sign a global agreement that would prioritize sustainable development. One of Agenda 2030’s measures is to cut food waste in half by year 2030. As of today, one third of all food produced is thrown out as waste. With a conversion to a more circular economy it would be easier for businesses to lower its waste of food. Circular economy is presented as a substitute for today’s market economy, which uses linear processes for product and goods. Integration of circular economy in today’s product development is key for a conversion for sustainable development. There are few studies done about how they can integrate in practice. The aim in this paper is therefore to shed light on how businesses can use product development for a conversion from a linear to a circular economy. Theories about product development are combined with circular economy theories, to support a qualitative research method with an inductive approach. A case study based on semi-structured interviews has been done at Svegro AB, a company who produce and sells biological-based food production. The result of this study shows that Svegro AB has used an integration of circular economy in its production development. Moreover, the results show that Svegro AB perceives economic incentives for doing so. These results show that theories in circular economy can be integrated in product development to support a better use of resources.

Main title:Integrering av cirkulär ekonomi i produktutveckling
Subtitle:en fallstudie om Svegros örtpesto
Authors:Shabani, Arieta and Norman, Louise
Supervisor:Ferguson, Richard
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1244
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK005 Economics and Management - Bachelor's Programme, 180.0hp, NY008 Agronomprogrammet ekonomi 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:produktutveckling, cirkulär ekonomi, linjär ekonomi, ReSOLVE, cradle to cradle
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10942
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10942
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Trade, marketing and distribution
Language:Swedish
Deposited On:26 Sep 2019 07:54
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 12:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics