Home About Browse Search
Svenska


Bengtsson, Julia and Sandqvist, Fanny, 2019. Aptus Relax - fungerar det i praktiken?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
843kB

Abstract

Besök på djurklinik kan vara stressande för hundar vilket kan försvåra en klinisk undersökning och medföra en risk för djurhälsopersonal om hundens stress övergår i ett aggressivt beteende. Aptus Relax är ett kompletteringsfoder som marknadsförs att bidra till ett lugnt och balanserat beteende. I denna pilotstudie undersöktes Aptus Relax verkan hos sex hundar som var ovana vid hantering och lättstressade. Studiens fokus var att mäta stressrelaterade fysiologiska parametrar under en standardiserad klinisk undersökning i ett standardiserat undersökningsrum medan hundarna antingen fick en engångsdos av Aptus Relax eller fick placebo. Studien var enkelblindad och var av typen crossover vilket innebär att djursjukskötarna inte visste vilken behandling varje hund hade fått och att individerna var sin egen kontrollgrupp. I den kliniska undersökningen ingick mätning av de fysiologiska parametrarna andningsfrekvens, hjärtfrekvens, blodtryck, puls och kroppstemperatur som alla påverkas av stress. Även två beteendeanalyser utfördes i form av två så kallade interaktioner: på golv och på undersökningsbord. Framför allt lades fokus på ifall hundarna visade intresse att söka kontakt, gå in i undersökningsrummet och om de valde att självmant gå upp på undersökningsbordet.

Resultatet visade en signifikant sänkning av andningsfrekvensen innan undersökning (p = 0,043) vid jämförelse mellan Aptus Relax och placebo medan de andra enskilda jämförelserna av mätvärden inte visade någon signifikant skillnad. När alla försök i helhet jämfördes mellan Aptus relax och placebo visades ingen signifikant skillnad (p = 0,088). För att säkerställa att hundarna inte hade vant sig vid undersökningen under hela studiens gång gjordes även två baseline-försök, det ena vid studiens start och det andra vid studiens slut, vars mätvärden jämfördes och det gav ingen signifikans (p = 0,391) vilket betyder att ingen tillvänjning skett. Interaktionerna analyserades med hjälp av videoinspelningar utifrån vilka hundarnas beteenden delades in i olika kategorier. Vid interaktion på bord ändrades inte hundarnas beteende mellan behandlingarna medan vid interaktion på golv visade två individer ändring i beteende med behandling av Aptus relax genom att självmant gå in i rum respektive att självmant gå upp på bord.

Slutsatsen av studien visade att Aptus Relax inte hade en lugnande effekt på hundarnas fysiologiska parametrar jämfört med placebo. Fler studier behöver göras i framtiden för att validera Aptus Relax effekt och att enbart göra en beteendestudie kan vara av stort värde.
Nyckelord: Aptus Relax, stress, hund, klinisk undersökning, fysiologiska parametrar, djuromvårdnad

,

The effect of Aptus Relax were examined in this pilot study with six dogs who were unaccustomed to being handled and known to be easily stressed. The dogs were evaluated with focus on physiological parameters during a standardized clinical examination in a standardized examination room while being treated with either Aptus Relax or placebo. The study was single-blinded and of the crossover type meaning that the individuals formed their own control group. The veterinary nurses who performed the clinical examinations were unaware of what treatment the dogs had received while they registered respiration rate, heart rate, blood pressure, pulse and body temperature. Also, two behavioral analyses were performed in two so called ”interactions”: on the floor and on the examination table. Primarily focus was placed on if the dogs showed interest in seeking contact, if they entered the examination room and lastly if they on their own accord chose to walk onto the examination table.

The results showed that the respiration rate before the examination was lower with the treatment of Aptus Relax and gave a significance (p = 0,043) while the other parameters did not show any significance separately. When all the data was compared between the treatment of Aptus Relax and placebo no significance was shown (p = 0,088). Two baseline-trials were made to make sure that the dogs did not get accustomed during the study and when the data was compared it showed no significance (p = 0,391) which meant that the dogs had not grown accustomed.

The interactions were analyzed afterwards using video recordings in order to divide the dog’s behaviors into different categories. The results showed no difference in the dog’s behaviors while interacting on the examination table. Interaction on the floor resulted in two individuals treated with Aptus Relax voluntarily chose to enter the examination room and walk onto the examination table. The results of the study showed that Aptus Relax did not have a soothing impact on the dog’s physiologic parameters. Further studies are needed in the future to validate the effect of Aptus Relax and solely doing a behavioral study can be of great value.

Main title:Aptus Relax - fungerar det i praktiken?
Authors:Bengtsson, Julia and Sandqvist, Fanny
Supervisor:Olsén, Lena
Examiner:Truelsen Lindåse, Sanna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK003 Veterinary Nursing - Bachelor's programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:Aptus Relax, stress, hund, klinisk undersökning, fysiologiska parametrar, djuromvårdnad
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10546
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10546
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:25 Jun 2019 11:38
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 13:56

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics