Home About Browse Search
Svenska


Algeborg Taipale, Molly, 2019. Artrikedom på nya höjder : ett gestaltningsförslag på en takpark utifrån Grahns parkegenskap artrikedom. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

På grund av den rådande urbaniseringen i Sverige ökar ständigt efterfrågan på bostäder och andra faciliteter i staden. Den mark som är obebyggd och har potential att bebyggas är ofta grönområden. Utan grönska i städerna saknas en stor del av de förutsättningar som idag finns för god livskvalitet i urbana områden. Patrik Grahn är en forskare som har gjort ett flertal studier om grönområden och dess betydelse för människan. Tillsammans med andra forskare har Grahn tagit fram åtta parkegenskaper som kan fungera som riktlinjer och vägledning när man ska inventera en park eller när en park ska utformas. Eftersom traditionella grönområden hotas har nya gröna alternativ experimenterats fram. Ett alternativ som används allt mer är gröna tak. Det finns olika typer av gröna tak. Den mest avancerade konstruktionen har fler användningsområden och kan användas som en takpark. En takpark är ett grönt tak som människor kan använda som en allmän park. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur behovet av både förtätning och grönområden kan tillgodoses utifrån Grahns parkegenskap artrikedom på ett grönt tak. Metoden för denna uppsats är en litteraturstudie kallad översiktsstudie. Litteraturstudien sammanställs i riktlinjer som sedan prövas i principskisser. Resultatet pekar på att det är möjligt att gestalta en takpark enligt Grahns parkegenskap artrikedom men att det krävs särskilda förutsättningar, såsom en avancerad takkonstruktion och att takparken underhålls regelbundet.

,

Urbanization in cities is increasing and so does the need of accommodation and other facilities. Unbuilt land that has potential for the construction of buildings are usually urban green spaces. Without urban green spaces, people wouldn’t have the same possibilities for quality of life. Patrik Grahn is a researcher who has done several studies on urban green spaces and its importance for human life. Together with other researchers, Grahn has developed eight green qualities that will serve as guidelines and guidance when inventorying a park or when a park is designed. Since urban green spaces are under threat, new urban green alternatives have been developed. One of the alternatives that is being used increasingly are green roofs. Green roofs occur in different styles. The most advanced option can be used as a rooftop park. A rooftop park is a green roof that people can use as a public park. The purpose of this essay is to investigate how to meet the need for both densification and green areas based on the single green quality named "rich variety of species". The method of this thesis is a literature review called Scoping review. The Scoping review will then be summarized into designing guidelines that are tested in several sketches. The result indicates that it’s possible to create a rooftop park according to the green quality “rich variety of species” if the design also meets certain conditions such as an advanced roof structure and that the roof gets maintained regularly.

Main title:Artrikedom på nya höjder
Subtitle:ett gestaltningsförslag på en takpark utifrån Grahns parkegenskap artrikedom
Authors:Algeborg Taipale, Molly
Supervisor:Vicenzotti, Vera
Examiner:Wärnbäck, Antoienette and Steffner, Lena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:landskapsarkitektur, förtätning, gröna tak, takpark, artrikedom
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10879
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10879
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:16 Sep 2019 08:09
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 12:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics