Home About Browse Search
Svenska


Fredriksson, Caroline, 2019. Värmetak för vila hos slaktkycklingar. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health

[img]
Preview
PDF
723kB

Abstract

Inom dagens svenska slaktkycklingproduktion hålls kycklingarna ofta i mycket stora grupper som kan bestå av upp till 100 000 individer på samma yta och utmaningarna för kycklingarna är många. Djurdensiteten kan uppgå till 36 kg/m2 golvyta och stallet var ljust i omkring 18timmar i sträck med endast 6 mörka timmar per dygn. Då många kycklingar samsas om en begränsad yta så är det lätt hänt att de stör varandra då vissa individer vill vila samtidigt som andra vill äta eller utföra något annat beteende.

Syftet med studien var att försöka skapa en stallmiljö som minskar risken för att kycklingarna stör varandras vila genom deras placering i boxen. I studien undersöktes tre olika behandlingar; varma tak (VT), kalla tak (KT) och en kontrollgrupp (Ko.), uppdelat i 3–4 boxar per behandling.60 kycklingar placerades i varje box. Alla boxar delades in i tre olika typer av zoner: en främre foder-/vattenzon; en mellanzon och en bakre vilozon. Kycklingarnas användning av taken samt deras fördelning i boxens zoner studerades vid 7 och 21 dagars ålder.

Resultatet visade att det genomsnittliga antalet kycklingar var flest under VT jämfört med under KT både vid 7 och 21 dagars ålder, även om skillnaden i antal var mindre vid 21 dagar än vid7 dagars ålder. Boxarna med VT hade även flest kycklingar i vilozonen, vilket i sin tur bidrog till att jämna ut djurtätheten i foder-/vattenzonen samt mellanzonen då kycklingarna spenderade mer tid i vilozonen i dessa boxar.

,

In today's Swedish broiler production, the chickens are often kept in very large groups whichcan consist of up to 100,000 individuals on the same surface and the challenges for the chickensare many. The animal density can be up to 36 kg/m2 floor area and the lighting in the stable canbe lit in a long period of 18 hours in a row, with only 6 dark hours per day. Since so manychickens have to coexist on a limited area, it’s easy for them to disturb each other when someindividuals want to rest, while others want to eat or perform other behaviours.

The purpose of the study was to try to create a stable environment that reduces the risk of thechickens interfering with each other's rest through their placement in the pen. The studyexamined three different treatments; heated dark brooders (VT), unheated dark brooders (KT)and a control group (Ko.) without any brooders. These treatments were divided into 3-4 pensper treatment. 60 chickens were placed in each pen. All pens were divided into three differenttypes of zones: a front feed/water zone; an intermediate zone and a rear resting zone. Thechickens’ use of the brooders and their distribution within the zones the pen was studied at 7and 21 days of age.

The result showed that the average number of chickens was highest under the brooders in theVT-treatment compared to under the brooders in the KT-treatment at both 7 and 21 days,although the difference in chickens was less at 21 days than at 7 days. The boxes with VTtreatmentalso had the most chickens in the rest zone, which in turn contributed to leveling theanimal density in the feed/water zone as well as the intermediate zone when the chickens spentmore time in the sleeping zone in these boxes.

Main title:Värmetak för vila hos slaktkycklingar
Authors:Fredriksson, Caroline
Supervisor:Blokhuis, Harry and Forslind, Sara
Examiner:Wichman, Anette
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:Other
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
Keywords:slaktkyckling, fjäderfä, vila, värmetak, varmt tak, kallt tak, temperatur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10833
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10833
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:05 Sep 2019 16:04
Metadata Last Modified:06 Sep 2019 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics