Home About Browse Search
Svenska


Holm, Ellen, 2019. Etologi i arbetet för bevarande : hur etologer kan bidra i bevarandeprojekt. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
214kB

Abstract

Det finns idag många arter som riskerar att utrotas, ofta på grund av mänsklig påverkan på deras habitat. Det tvärvetenskapliga fältet bevarandeetologi syftar till att använda etologi, kunskapen om djurs beteende och anledningen till det, inom bevarandet av dessa arter. Fältet är relativt nytt och saknar därför en standard för hur man ska använda det inom olika projekt. Både skeptiska och optimistiska forskare till att det kommer gå att utveckla ett sådant ramverk finns. Den här studien har gjorts för att reda ut hur bevarandeetologin hittills har bidragit till bevarandearbete, hur man kan lösa problem som idag finns inom bevarandeprojekt med hjälp av etologi samt hur man med hjälp av bevarandeetologi kan utforma hållbara bevarandeprojekt.

Resultatet visar att bevarandeetologi hittills har använts inom projekt som både äger rum utanför och i ett djurs naturliga habitat samt vid återintroduktioner och förflyttningar av djur. Vetenskapen har bland annat använts för att minska risken för dålig välfärd och frustration hos djur som hålls i fångenskap, öka chanserna för att återintroduktioner ska lyckas och utforma mänsklig infrastruktur så djur inte blir skadade. Studien visar också att bevarandeetologi skulle kunna användas för att lösa problem som minskat antal reproducerande individer i en population, felaktig hantering av ekoturism som skapar stress hos vissa arter samt hot som uppstår på grund av att djur uppfattar omvärlden på ett annorlunda sätt än oss människor, t.ex. att de blir störda av ljus och ljud på ett annat sätt. Det ska dock påpekas att lösningar på dessa problem endast är teoretiska och måste utvärderas innan man kan fastställa att bevarandeetologin är nyckeln i dessa fall.

När det kommer till att utforma hållbara projekt med hjälp av bevarandeetologi lyfter den här studien fram att fokus bör läggas på att utforma långsiktiga återintroduktionsprojekt, jobba fram metoder så människor och djur kan samexistera samt forska på hur arter kommer reagera på eventuella förändringar i klimat och habitat. För att sådana strategier ska kunna utformas korrekt behövs bevarandeetologin, som ett verktyg av många.

I framtiden är förhoppningen att se mer applicerad bevarandeetologi, eventuellt med den här studien som stöd i hur man kan använda fältet praktiskt. Att dessutom kontinuerligt utvärdera användandet av etologi inom bevarandearbete är något som krävs för att en utveckling framåt ska kunna ske. Jag har en stor tro på att bevarandeetologi har mycket att bidra med inom bevarandet av den biologiska mångfalden, men det krävs struktur över hur man ska använda det för att det ska bli en standard vid varje projekt.

,

When work towards preserving the biodiversity on Earth is pursued, it is often required to understand how and why an animal exhibits different behaviours. Therefore, during the mid 1990’s, the interdisciplinary field conservation behaviour developed, as a tool to use ethology in that work. The field has encountered some obstacles in its development, although many scientists are positive and believe the field has great potential, and has despite the problems faced been able to contribute to conservation projects in different ways. The purpose with this literature review was to investigate how conservation behaviour has contributed to conservation projects in the past, how it can be a key to solve current problems in the work towards conservation and how it can be used in the future to create sustainable conservation projects.

The results of this study show that conservation behaviour has demonstrably been used in projects both ex situ and in situ, within reintroductions and translocations, and to help reduce human-animal conflicts. Through these contributions, many projects were able to succeed and reduce the risk of extinction in several species. There are also some problems that can be solved by using conservation behaviour, for example when conservation areas are planned and to evaluate the risk with effective population size that some species may encounter. Furthermore, an ethologist can understand how certain animals experience anthropogenic changes in the environment.

The conclusion is therefore that people with an expertise in animal behaviour can contribute to developing conservation projects, sustainable considering society, economy and environment, with long term results. A framework for how to use conservation behaviour is required in order to use the tool as effective as possible. Alternative questions for further research are proposed and encouraged, in order to establish conservation behaviour as a standard within conservation work.

Main title:Etologi i arbetet för bevarande
Subtitle:hur etologer kan bidra i bevarandeprojekt
Authors:Holm, Ellen
Supervisor:Lundin, Lisa
Examiner:Loberg, Jenny
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:Other
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:Bevarande, etologi, bevarandeetologi, beteende
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10662
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10662
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:08 Jul 2019 08:52
Metadata Last Modified:09 Jul 2019 01:02

Repository Staff Only: item control page