Home About Browse Search
Svenska


Kyrö, Agnes and Åstrand, Julia, 2019. Urban grönstruktur och hälsa : en systematisk litteraturstudie av kvalitetsaspektens betydelse och relevans. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
935kB

Abstract

Det finns i dagsläget många studier som visar på en koppling mellan urban grönstruktur och positiva hälsoeffekter men trots att forskningen gällande dessa hälsoeffekter ökar, behandlar de flesta studierna fortfarande urbana grönområden som en homogen massa. Det finns alltså fortfarande en kunskapslucka gällande huruvida någon speciell egenskap och/eller kvalitetsaspekt av grönstruktur genererar bättre eller sämre effekter sett till hälsa. Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att reda ut kvalitetsbegreppet inom urban grönstruktur och undersöka om det finns några identifierbara kopplingar mellan urbana grönområdens kvalitet och urbana invånares hälsa. Resultatet visar att begreppet kvalitet inom urban grönstruktur ofta är subjektivt och att perceptionen av kvalitet är individuell. Dock visar majoriteten av de undersökta studierna att vissa specifika kvaliteter såsom förvaltningsgrad, tillgänglighet, platsens renlighet, olika typer av naturelement, aktivitet och estetiskt intryck ofta har en betydande roll när det kommer till hur vi mäter kvalitet inom urbana grönområden. Vidare visar resultatet att kvalitet inom urban grönstruktur kan kopplas till invånarnas hälsa. Dels genom allmänhälsa, där de urbana grönområdena till exempel fungerar som en attraktiv plattform för träning, och dels genom mental hälsa, där områdets rekreativa egenskaper är korrelerade med minskning av stressrelaterade åkommor som ångest och depression.

,

There is a considerable amount of studies suggesting a positive relationship between urban green space and health. While the research regarding urban green space and positive health outcomes is increasing, most studies still treat urban green space as a homogeneous mass. Thus, there is a knowledge gap whether any particular attribute and/or quality of green space generates effects on public health. The purpose of this systematic literature review is to clarify the concept of quality within urban green space and to investigate whether there are any identifiable associations between the quality aspect and the health of urban residents. The results show that quality within urban green space often are subjective and that the quality experience lies in the eye of the beholder. However, the majority of the studies show that specific qualities such as degree of management, accessibility, cleanliness, different types of natural elements, activity and aesthetic impression often have a significant role in quality assessment. Furthermore, the findings show that quality within urban green space can be linked to local residents health. Partly through general health, where the urban green areas function as an attractive platform for training, partly through mental health, where the green spaces recreational properties are correlated with reduction of stress-related disorders such as anxiety and depression.

Main title:Urban grönstruktur och hälsa
Subtitle:en systematisk litteraturstudie av kvalitetsaspektens betydelse och relevans
Authors:Kyrö, Agnes and Åstrand, Julia
Supervisor:Vicenzotti, Vera
Examiner:Wärnbäck, Antoienette and Steffner, Lena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:urban grönstruktur, urban hälsa, kvalitet, mental hälsa, fysisk hälsa
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10970
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10970
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:30 Sep 2019 10:12
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 12:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics