Home About Browse Search
Svenska


Pyykkönen, Nina Akiliina, 2019. Utvärdering av jämviktsdialys för analys av fritt T4 hos hund. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
899kB

Abstract

Hypotyreoidism är en av de vanligaste endokrina sjukdomarna som drabbar hundar. Studier har
visat att 0,2 – 0,8 % av hundpopulationen drabbas av sjukdomen. Då tyroideahormonerna har
en inverkan på flera av kroppens organsystem gör det att symtomen är många och varierade.

I dagsläget finns det inte ett enskilt prov för att diagnostisera hypotyreoidism, utan hänsyn får
tas till kliniska tecken samt analyser av tyroideahormon och tyreoideastimulerande hormon
(TSH).

Analys av totalt tyroxin (tT4) i serum har under en längre tid använts för att diagnostisera
hundar med misstänkt hypotyreoidism. Det har dock visat sig att tT4 även kan sjunka vid andra
sjukdomar som inte är relaterade till en underfunktion av sköldkörteln, detta kallas ”euthyroid
sick syndrome”. Även vissa läkemedel kan ha en påverkan på hormonnivåerna. Detta ger en
ökad risk att hundar felaktigt kan få diagnosen hypotyreoidism.

Fritt T4 (fT4) är den fria fraktionen av T4 och den delen som är biologiskt aktivt. Flera studier
har visat att fT4 inte påverkas i lika hög grad av andra sjukdomar och läkemedel som tT4. För
analys av fT4 anses equilibriumdialys (jämviktsdialys) vara ”gold standard”. Metoden anses ge
en mer korrekt bedömning av tyroideas funktion än tT4, och bättre särskilja hypotyreoida
hundar från hundar med normalt fungerande tyreoidea.

Syftet med denna studie var att utvärdera en metod för analys av fT4 hos hund efter
jämviktsdialys (Vet Direct Free T4 by Equilibrium Dialysis, IVD Technologies, Santa Ana,
USA). I utvärderingen ingick att undersöka om metoden fungerar bättre än den nuvarande
metoden för att analysera fT4. I dagsläget sker analys av fT4 på Universitetsdjursjukhuset
(UDS) med en automatiserad kemiluminiscensbaserad immunologisk metod (Veterinary free
T4, IMMULITE 2000).

I studien har 30 friska hundar provtagits för att fastställa ett referensintervall. Referensintervallet för fT4 efter jämviktsdialys fastställdes till 7,7 – 27 pmol/L.
Då studien innehåller relativt få hundar får detta referensintervall dock anses vara preliminärt.

Även serum från 27 hundar med annan sjukdom än hypotyreoidism analyserades. Resultaten
visade att baserat på fT4 hade 7,4 % av dessa hundar klassats som hypotyreoida med
jämviktsdialys, jämfört med 44,4 % med kemiluminiscens. Analys av tT4 visade att 37 % av
hundarna hade klassats som hypotyreoida.

Detta tyder på att analys av fT4 med jämviktsdialys är ett säkrare sätt att skilja de verkligt
hypotyreoida hundarna från hundar med ”euthyroid sick syndrome”.

,

Hypothyroidism is one of the most common endocrine diagnoses in dogs. Studies have shown
that 0.2 – 0.8% of all dogs have hypothyroidism.
Total serum T4 (tT4) has been used to diagnose dogs with hypothyroidism, but studies have
shown that non-thyroidal illnesses and certain medication can decrease the levels of tT4. This
increases the risk of dogs being misdiagnosed with hypothyroidism.
Free T4 (fT4) is the fraction of T4 that is not bound to proteins and it is this fraction that is
biologically active. Studies have shown that the concentration of fT4 is not as likely to be
affected by non-thyroidal illness and medication as tT4. This is why analysis of fT4 is
considered to give a more accurate assessment of thyroid function than tT4. Equilibrium
dialysis is considered to be gold standard for analysis of fT4.
The purpose of this study was to evaluate a method for analysis of fT4 in canine serum by
equilibrium dialysis (Vet Direct Free T4 by Equilibrium Dialysis, IVD Technologies, Santa
Ana, USA). One part of the evaluation included to examine if this method works better than the
current method for analyzing fT4 at the University Animal Hospital (UDS). The current method
used at UDS is an automated chemiluminescence immunoassay (Veterinary free T4,
IMMULITE 2000)).
Serum samples from 30 clinically healthy dogs and 27 euthyroid dogs with non-thyroidal illness
were analyzed.
The reference interval for fT4 by equilibrium dialysis was set to 7.7 – 27 pmol/L. This reference
interval is to be considered preliminary due to the relatively small population used in this study.
The study also shows that 7.4% of the 27 sick dogs with other disease than hypothyroidism
would have been considered hypothyroid based on fT4 using equilibrium dialysis, compared to
44.4% when analyzing fT4 with chemiluminescence. Analysis of tT4 resulted in 37% being
considered hypothyroid.
The results of this study indicate that fT4 measured after equilibrium dialysis is more accurate
than fT4 measured by chemiluminescence in diagnosing canine hypothyroidism.

Main title:Utvärdering av jämviktsdialys för analys av fritt T4 hos hund
Authors:Pyykkönen, Nina Akiliina
Supervisor:Strage, Emma
Examiner:Lilliehöök, Inger
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:Fritt T4, hypotyreoidism, jämviktsdialys, totalt T4
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10847
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10847
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:09 Sep 2019 10:19
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 13:55

Repository Staff Only: item control page