Home About Browse Search
Svenska


Sjöstedt, Lovisa, 2019. Växtskyddsstrategier för gotländska grönsaker : morot, potatis och lök. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

I detta arbete redovisas litterära grunder om växtskydd för olika skadegörare och patogener för morot, potatis och lök. Dessutom redovisas olika växtskyddsstrategier som används idag av gotländska grönsaks- och rotfruktsodlare för att hantera de mest förekommande formerna av angrepp på morot, potatis och lök. Samt framförs olika växtskyddsstrategier som rekommenderas för Gotland som ett resultat av detta examensarbete.

Grönsaksodlare på Gotland fick svara på ett mailformulär där resultatet gav att de använder sig idag av växtskyddsstrategier så som växtföljd, ogräshantering, sortval samt andra förebyggande åtgärder. Genom litteraturen i arbetet konstaterades att morotens påtagligaste växtskyddsproblem i fält var morotsbladloppan (Trioza apicalis) eller acrothecium-röta, för potatis var det skorvsvamp (Streptomyces scabies) och för lök var det lökmal (Acrolepiopsis assectella). Strategier som är effektiva mot dessa växtskyddsproblem och ytligare de 6 andra skadegörarna/patogenerna som ingick i arbetet redovisades.

Resultaten visar allt från traditionella förebyggande tillämpningar så som fiberduk/insektsnät, till metoder som inte är lika vanliga så som samodling. Växtföljd var genomgående bland alla skadedjur och patogener som i sin tur kan ge minskning av ogräs och andra växtskyddsproblem. En metod som visade sig vara verksam för flera av de listade växtskyddsproblemen var bevattning. Även biologisk bekämpning framgick som en effektiv metod mot många av skadegörarna och patogenerna.

,

A summary of plant protection literature is presented in this thesis for various pests and pathogens. In addition, various plant protection strategies that vegetable growers on Gotland currently uses are presented for carrot, potatoes and onions. And finally, various plant protection strategies are recommended for Gotland as a result of this student work.

Vegetable growers on Gotland responded questionnaires by mail where the result compiled in this thesis. The growers are today using, plant protection strategies such as crop rotation, weed handling, cultivar and some other preventive treatment. Through the literature in this thesis it was found that the carrot's most significant plant protection problem in field are the carrot psyllid (Trioza apicalis) or acrothecium, for potatoes it is common scab (Streptomyces scabies) and for onions it was leek moth (Acrolepiopsis assectella). Strategies that are effective against this and the six other pests/pathogens involved in the work were presented.

The result is to be anything from traditional preventative applications such as crop coverage, to other methods that are not as common such as co-cultivation. Plant rotation was consistently among all pests and pathogens, which in turn can reduce weeds and other plant protection problems. One method that proved to be effective for several of the listed plant protection problems was irrigation. Biological control also emerged as an effective method against many of the pests and pathogen presented in this work.

Main title:Växtskyddsstrategier för gotländska grönsaker
Subtitle:morot, potatis och lök
Authors:Sjöstedt, Lovisa
Supervisor:Mogren, Lars and Uggla, Madeleine
Examiner:Nordmark, Lotta
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:Allium cepa, Daucus carota, patogen, skadedjur, Solanum tuberosum
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10937
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10937
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Crop husbandry
Language:Swedish
Deposited On:17 Oct 2019 11:07
Metadata Last Modified:29 May 2020 13:15

Repository Staff Only: item control page