Home About Browse Search
Svenska


Gunnarsson, Moa, 2019. Use-oriented business models : a multiple case study of rental providers within the Scandinavian outdoor apparel industry. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Our current production patterns induce high consumption rates and equally high waste generation, which will eventually lead to resource depletion and substantial environmental damages. The concept of a use-oriented product-service system seems promising to encourage resource efficiency. However, it changes the core business and there are few guidelines for practitioners to adopt the concept. Knowledge is scattered in many different places and existing literature lacks a holistic explanation of the use-oriented business logic. By combining two bodies of knowledge, product-service systems and business models, this study aims to identify enabling factors with a use-oriented business model and describe its characteristics, challenges and suggest solutions to the problems. A multiple case study was conducted on seven companies that provide rental or leasing services within the Scandinavian outdoors apparel industry. The key findings indicate that the companies struggle with increased transportation, linear technological systems, large financial capital and cultural barriers. These challenges are met to a large extent through partnerships. In conclusion, the Business Model Canvas framework does not cover all characteristics of the use-oriented business model. This study contributes by illustrating a use-oriented business model and suggests adding three more elements: reduced material flows, reverse logistics and cultural adoption factors.

,

Sedan industrialiseringen är produktionsprocesser ofta fokuserade på stora volymer till minimala kostnader. Det här produktionsmönstret initierar konsumenter till ett köp-och-släng beteende med höga konsumtionsnivåer och motsvarande höga mängder avfall. Forskare, nationer och andra samhällsaktörer varnar nu för att våra nuvarande produktions- och konsumtionsmönster kommer att leda till resursutarmningen och väsentliga negativa miljökonsekvenser. Trots att vi länge varit medvetna om konsumtionens konsekvenser på miljön, ser många företag fortfarande naturen som en gratis tillgång på resurser och produkter används i allmänhet inte till sin fulla potential.

För att skapa ett mer resurseffektivt sätt att konsumera och öka användningsgraden för produkterna verkar begreppet användarorienterade produkt-service system lovande. Att implementera ett sådant system kan dock vara utmanande då det ändrar själva kärnan i affärsverksamheten. Den här studien tillämpar därför teorin om affärsmodeller som analytiskt ramverk. Tidigare studier visar att det finns brist på riktlinjer och verktyg för att etablera produkt-service system i praktiken. Vidare är kunskap om användarorienterade produktservice system spridda på många olika platser i akademin och befintlig litteratur saknar djupgående undersökningar med en helhetssyn av användarorienterad affärslogik.

Genom att kombinera två kunskapsområden, produkt-service system och affärsmodeller, syftar denna studie till att identifiera framgångsfaktorer med en användarorienterad affärsmodell. Vidare är syftet att beskriva karaktärsdrag, utmaningar och lösningar för en användarorienterad affärsmodell.

En fallstudie genomfördes på sju företag inom den skandinaviska outdoor industrin som hyr ut eller erbjuder leasing av produkter. Ett flertal kvalitativa intervjuer genomfördes med nyckelpersoner på företagen. Resultatet visar att företagen upplever utmaningar i form av ökade transporter, linjära teknologiska system, krav på stort finansiellt kapital samt att influera konsumenter till att våga emotstå individuellt ägande och prova delad konsumtion. Utmaningarna möts till stor del genom partnerskap med bland annat tredje part tjänsteleverantörer, finansiella aktörer och leverantörer.

Den här studien indikerar att ramverket Canvas Affärsmodell inte täcker alla karaktärsdrag i den användningsorienterade affärsmodellen. Studien bidrar därför till forskningsområdet genom att illustrera en användarorienterad affärsmodell och föreslår ytterligare tre element för att beskriva de cirkulära funktionerna: förmåga att minska materialflöden, hantera omvänd logistik och kulturella adoptionsfaktorer. Illustrationen kan användas som ett verktyg till företag som vill starta ett företag inom uthyrning eller introducera en uthyrningstjänst i kombination med deras traditionella produktutbud.

Main title:Use-oriented business models
Subtitle:a multiple case study of rental providers within the Scandinavian outdoor apparel industry
Authors:Gunnarsson, Moa
Supervisor:Mark-Herbert, Cecilia
Examiner:Ferguson, Richard
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1250
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NM005 Environmental Economics and Management - Master's Programme 120 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:business model, canvas, outdoors, lease, prouct service systems, rent, servitiation, use-oriented
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10864
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10864
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Trade, marketing and distribution
Language:English
Deposited On:11 Sep 2019 05:28
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 12:17

Repository Staff Only: item control page