Home About Browse Search
Svenska


Kreutz, Matilda, 2019. CAE och juverhälsa : en översiktsbild över hur CAE påverkar juverhälsa och mjölkproduktion hos mjölkgetter. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
292kB

Abstract

Det huvudsakliga syftet med kommersiell gethållning i Sverige är mjölk som används för ostproduktion. För att ha en bra produktion är det viktigt med friska djur, god juverhälsa och bra mjölkkvalitet. Ett vanligt problem bland svenska mjölkgetter är mastit (juverinflammation) och det är något som påverkar djurvälfärd, men även mjölkproduktion och mjölksammansättning. Kaprint artrit encefalitvirus (CAEV) är ett lentivirus som finns i svenska getbesättningar och som sägs kunna orsaka bland annat mastit. Prevalensen i Sverige är okänd, men det finns indikationer på att den kan vara väldigt hög i vissa besättningar. Syftet med denna litteraturstudie var att skapa en översiktlig bild av hur CAE (kaprin artrit encefalit) påverkar juverhälsa och mjölkproduktion, samt ge insikt i hur mycket CAE påverkar svenska getbesättningar.

CAE visade sig kunna påverka mjölkproduktion negativt genom minskad produktion samt kortare laktationer. Fett- och proteinhalt påverkas negativt av CAE och vad gäller laktoshalten är resultaten något motstridiga, där de flesta studier inte hittat något signifikant samband. Att CAE orsakar mastit är något som finns att läsa i mycket litteratur, men under detta arbete har inga studier som visar att det orsakats av viruset i sig kunnat hittas. Huruvida det påverkar celltalet är oklart, det finns studier som talar både för och emot att CAE skulle orsaka förhöjda celltal. Vidare finns det ett antal studier som inte visat något statistiskt signifikant samband mellan CAE och subklinisk mastit, men två nyare publikationer har däremot visat att det faktiskt kan finnas ett samband.

Anledningen till att mjölkproduktion och mjölksammansättning påverkas är oklart, men det kan bero på mastit. Celltalet verkar inte alltid bli kraftigt höjt av CAE. Om CAE dock predisponerar för subklinisk mastit, vilket det fanns indikationer för, kan det indirekt orsaka en kraftigare ökning i celltal. Vidare är det inte känt varför celltalen ökat i de studier där ett signifikant samband funnits, men det skulle teoretiskt kunna vara orsakat av subklinisk mastit. Sammanfattningsvis så har CAE stor påverkan på juverhälsa och mjölkproduktion eftersom det påverkar många olika parametrar, varav en verkar vara ökad risk för subklinisk mastit. Prevalensen är som sagt okänd i Sverige, men det finns indikationer som talar för att den skulle kunna vara hög. Sammantaget leder detta fram till slutsatsen att CAE skulle kunna ha en relativt stor påverkan på juverhälsa och produktion hos svenska mjölkgetter. Detta i sin tur motiverar behovet av att ta reda på den sanna prevalensen och ännu hellre sanera för sjukdomen i Sverige.

,

Goats in Sweden are mainly kept for milk and cheese production. Keeping the animals healthy with healthy udders is important to maintain good production and milk quality. Mastitis is a common issue among dairy goats in Sweden and it affects the welfare of the animals, production and milk composition. Caprine Arthritis Encephalitis (CAE) is a disease caused by a Lentivirus that is present in Swedish goat farms. One of the symptoms believed said to be caused by CAE is mastitis but the true prevalence among Swedish dairy goats is still unknown. There are however indications that it could be relatively high, at least in some herds. This literature study aimed to research how CAE affects udder health and milk production in dairy goats and with that information get an indication of how much it may affect Swedish dairy goats.

CAE was proven to affect production negatively by lowering milk yield and length of lactation. Fat and protein percentage were both negatively affected by CAE and the effect on lactose percentage remains unknown. However, one study found a significant decrease in lactose. A fact that can be read in a lot of literature is that CAE causes mastitis known as “hard udder”. During this literature study no studies were found to prove that this is caused by the virus itself. However, there were studies that indicated that CAE may be significantly associated with the probability to get subclinical mastitis. The somatic cell count was significantly higher in goats seropositive to CAEV in some studies and in other not. Furthermore, the cell counts did not increase a lot in the studies that found a significant connection.

The reason behind the increased cell counts were not investigated, suggesting that this could in theory be caused by subclinical mastitis. Although seropositivity for CAEV did not result in a much higher cell count, it could indirectly increase a lot if the virus does promote subclinical mastitis. The mechanisms behind the decrease in production and some milk components remains unclear, but this could also be caused by mastitis. To sum it up, CAE affects the production and udder health in many ways and one of them could be that it increases the risk of developing subclinical mastitis. This implicates that CAE has a great impact on Swedish dairy goats, especially since there are indications suggesting that the prevalence could be high on some herds. This motivates actions to ascertain the real prevalence in Swedish herds and preferably eradicate CAE from Swedish goats.

Main title:CAE och juverhälsa
Subtitle:en översiktsbild över hur CAE påverkar juverhälsa och mjölkproduktion hos mjölkgetter
Authors:Kreutz, Matilda
Supervisor:Persson, Ylva
Examiner:Löfgren, Maria
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:CAE, mastit, celltal, mjölkproduktion, mjölksammansättning, get
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10391
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10391
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:06 May 2019 13:02
Metadata Last Modified:07 May 2019 01:00

Repository Staff Only: item control page