Home About Browse Search
Svenska


von Essen, Ellinor, 2019. Identifiering och analys av importerade ridhästar i Sverige. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

[img]
Preview
PDF
284kB

Abstract

As the purpose of horses and riding in Sweden has changed, the breeding has been adapted to the market. In order to develop the Swedish Warmblood horse (SWB), some of the horses used for breeding have been imported from other countries. Horses are also imported for sport purposes, and as these horses can be presumed to be selected for their performance, the genetic evaluation of their fathers may be biased. A previous study has shown that stallions with a large proportion of imported offspring were overvalued, but no consideration was taken to which studbook the horses came from. All horses today have a UELN, a unique ID number, which makes it easier to identify horses across countries. The purpose of this study was to identify imported warmblooded riding horses to find out their country and studbook of origin and to compare performance of horses from different studbooks.

The data with 7981 horses were provided from SWB. The horses had results from young horse performance test or competition and were born from 2001. After the horses were identified, the average of points as promising dressage and show jumping horse from young horse performance test and average of champion points from competition was calculated for each studbook. T-test was performed to see if there were significant differences between studbooks.

The result showed that the horses were imported from 73 different studbooks. The twelve studbooks with more than 100 horses were used in the analyzes. Due too incorrect UELN there were 1338 horses that could not be included in the analyzes. Most horses were imported from Germany but the studbook with most horses was the Dutch Koninklijk Warmbloed Paardenstamboek Nederland (KWPN). Horses from Verband der Zuchter des Oldenburger Pferdes (OLDBG OL), Hannoveraner Verband e.V (HANN), Landscentret Heste (LCH) and Westfalisches Pferdestammbuch e.V (WESTF) performed best as a dressage horse in young horse performance test and competition. Horses from Springpferdezuchtverband Oldenburg International e.V (OLDBG OS), Studbook Zangersheide (SBZ), Verband der Zuchter des Holsteiner Pferdes (HV) and Belgisch Warmbloedpaard vzw (BWP) performed best as show jumping horses in young horse performance test and competition. There were significant differences between studbooks for young horse performance test. In competition there were only significant differences between studbooks in show jumping, not in dressage or eventing. This could be due to the lower participation in the latter two disciplines.

The studbooks with best performance results and with the most horses had breeding goals which showed several similarities with SWB’s breeding goal. That similarities together with the results, showed that the main studbooks probably are suitable for SWB breeding. In order to get a clearer picture of the studbooks, it would be good to know how many horses without results in young horse performance test or in competition that were imported from the studbooks.

The conclusion of the study was that the studbooks with performance-strong horses may prove suitable for SWB’s breeding. To make the assumption stronger, the identified associations should be compared with SWB.

,

Under en lång tid har hästar importerats till Sverige för olika syften. I det här arbetet har avelsförbunden för de importerade varmblodiga ridhästarna jämförts genom hästarnas prestationer på unghästbedömning och tävling i Sverige. Bakgrunden till studien var att en tidigare studie hade visat att importerade hästar presterade bättre än svenskfödda vilket ledde till att hingstar med stor andel importerade avkommor kunde få överskattade avelsindex. I den tidigare studien framgick det inte vilka avelsförbund de importerade hästarna kom ifrån.

För att identifiera de importerade hästarnas ursprungsland och –förbund användes hästarnas Universal Equine Life Number (UELN), vilket är ett europeiskt identifieringsnummer där bland annat hästens födelseland och avelsförbund kan utläsas. Materialet i arbetet bestod av 7981 importerade hästar som var födda från och med år 2001 med resultat från unghästtest eller tävling i Sverige. På grund av felaktiga UELN var det 1338 hästar som inte kunde tas med i arbetet. Hästarna kom sammanlagt från 25 länder och 73 förbund.

Resultatet från den här studien visade att flest hästar som identifierats kom från Tyskland men det förbund med flest hästar var holländska Kon Warmbloed paardenstamboek Nederland (KWPN). De tyska förbunden Verband der Zuchter des Oldenburger Pferdes (OLDBG OL) och Springpferdezuchtverband Oldenburg International e.V (OLDBG OS) hade högst medelvärde på poäng som lovande gångartshäst/dressyrhäst respektive hopphäst från treårstest och kvalitetsbedömning. Gällande tävling så var tyska förbundet Verband der Zuchter des Holsteiner Pferdes (HV) bästa förbund inom hoppning och OLDBG OS bästa förbund inom dressyr.

För att få en tydligare bild över hur förbundens hästar presterar i Sverige vore det bra att ta reda på hur många hästar som importeras till Sverige från de olika förbunden utan att ha resultat från unghästtest och tävling. Med en ökad kunskap om de utländska hästarnas prestationer jämfört med de svenska varmbloden finns det större möjligheter att importera hästar som kan gynna den svenska aveln. Kunskapen kan också bidra till att utveckla en mer rättvis avelsvärdering för hingstar i Sverige.

Main title:Identifiering och analys av importerade ridhästar i Sverige
Authors:von Essen, Ellinor
Supervisor:Viklund, Åsa
Examiner:Eriksson, Susanne
Series:Examensarbete på kandidatnivå / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Hippologenheten
Volume/Sequential designation:K93
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK004 Bachelor of Science in Equine Studies 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)
Keywords:studbook, competition, young horse performance test
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10296
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10296
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal genetics and breeding
Language:Swedish
Deposited On:22 Mar 2019 12:06
Metadata Last Modified:29 May 2020 12:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics