Home About Browse Search
Svenska


Berggren, Petter, 2019. Ekonomiskt optimalt skogsbruk : analys av enskild ägd skog med klustrade Riksskogstaxeringsytor. Second cycle, A1E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Studiens syfte är att undersöka skillnader mellan ett ekonomiskt optimalt skogsbruk och dagens skogsbruk för enskilda skogsägare i Sverige. För att undersöka detta har data från Riksskogstaxeringens provytor och skogliga konsekvensanalyser från år 2015 använts. För att göra materialet mer hanterbart och för att minska risken för överoptimering har Riksskogstaxeringens provytedata klustrats till färre behandlingsenheter. Klusterdata skapades för tre län som representerar olika skogliga förutsättningar: Västerbottens, Örebro och Kronobergs län. Studiens resultat visar att det finns betydande skillnad mellan ett ekonomiskt optimerat skogsbruk och en simulering av dagens skogsbruk, främst när det gäller ekonomi, avverkningsnivå, virkesförråd, gödslad areal och röjd areal. De största skillnaderna fanns i Västerbotten och minskar med breddgraderna. Vid höjd diskonteringsränta minskar optimeringens effekter mot dagens skogsbruk. Vidare visar resultatet att det framförallt är tidsmässiga anpassningen av skötselåtgärder som genererar de största effekterna på de ekonomiska värdena för enskilda skogsägare.

,

This study aims to examine differences between an optimized forestry and today’s forestry for non-industrial private forest (NIPF) owners in Sweden. The research questions were examined by using national forest inventory data and forest consequence analysis from 2015. In order to make the data more manageable and to reduce the risk of over optimization, clusters were created out of National forest inventory data into fewer treatment units. The clusters were made for three counties representing different forest prerequisites: Västerbottens län, Örebro län and Kronobergs län. The result show that there is a significant difference between an economic optimized forestry and a scenario representing today’s forestry when looking at the economic value, harvesting level, growing stock, fertilized area and cleaned area. The highest optimization effects were found in Västerbotten county and declined with the level of latitude. With a raised discount rate, the effect of optimization is reduced compared to today’s forestry. Moreover, indications were found supporting that the timing of forest management have the greatest effect on the economic values for the non-industrial private forest owners.

Main title:Ekonomiskt optimalt skogsbruk
Subtitle:analys av enskild ägd skog med klustrade Riksskogstaxeringsytor
Authors:Berggren, Petter
Supervisor:Wilhelmsson, Erik
Examiner:Lind, Torgny
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:506
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:optimering, nuvärde, Heureka, PlanVis, beslutsstöd, konsekvensanalys, enskilda skogsägare
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16466
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16466
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:23 Feb 2021 07:47
Metadata Last Modified:26 Feb 2021 12:14

Repository Staff Only: item control page