Home About Browse Search
Svenska


Hane, Sofia, 2019. Trygghet i offentliga parker : en studie om hur teorin CPTED kan appliceras på Månstensparken i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur väl teorin Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) går att tillämpa när nya offentliga parker planeras. För att kunna besvara det valdes Månstensparken ut och efter platsbesök och observationer var det möjligt att granska parken utifrån fem nyckelprinciper som CPTED står för. Det framkom då att Månstensparken var väl gestaltad utifrån CPTEDs nyckelprinciper. Det innebär att det är hög chans att människor som rör sig i parken känner sig trygga utifrån den fysiska gestaltningens perspektiv trots att en del brister kunde upptäckas. Det går att konstatera att CPTED fungerar bra att applicera på gestaltade platser men genom att undersöka hur den sociala samhörigheten är i området går det att få en mer fullständig bild av vad som påverkar tryggheten. Det går även att komma fram till att CPTED kan vara en bra grund vid gestaltning av offentliga parker men att det är en fördel att komplettera med annan litteratur och forskning. Detta för att kunna få konkreta tips på hur det är möjligt att till exempel skapa en god framtoning och territorialitet genom den fysiska utformningen. I ett vidare arbete skulle det vara intressant att undersöka om det är den fysiska utformningen eller platsens rykte som påverkar trygghetskänslan mest.

,

The purpose of this thesis is to look into how well the theory Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) can be applied when planning public parks. In order to perform this case study, Månstensparken was chosen as the public park for the investigation. Several site visits and observations were carried out and thereafter it was possible to review the park based on five key principles that CPTED stands for. It became clear that Månstensparken was well-designed based on the five key principles of CPTED. In other words, the physical design of the park was planned in a way so that the chances were high of people in the park feeling safe, even though some shortcomings could be discovered. It can be argued that CPTED works well when applied to public parks but that the social aspect can contribute to a more complete picture of what affects safety. Additionally, it can be concluded that the use of CPTED can be a good foundation when planning public parks but that it may be favorable to supplement with additional literature and research within other areas. Such additions could for example be concrete tips on how it is possible to create a good image and territoriality through the physical design of a public park. It would be interesting to investigate whether if it is the physical design or the reputation of a public area that affects the safety the most.

Main title:Trygghet i offentliga parker
Subtitle:en studie om hur teorin CPTED kan appliceras på Månstensparken i Uppsala
Authors:Hane, Sofia
Supervisor:Eriksson, Malin
Examiner:Vicenzotti, Vera
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:CPTED, trygghet, offentlig park, Månstensparken, Uppsala
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-11016
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-11016
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:14 Oct 2019 07:31
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 12:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics