Home About Browse Search
Svenska


Jädernäs, Jennika, 2019. Arboretumet Valls Hage : en utvecklingsplan med fokus på att främja människors hälsa. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
916kB

Abstract

Förtätningen som sker i dagens städer ger stort tryck på markanvändningen som i sin tur leder till att grönområden kraftigt minskas för att ge plats åt bostäder. Grönområden ger städer viktiga resursers i form av ekosystemtjänster, fotosyntesen, och andra livsviktiga resurser. Grönområden ger även människan en bra förutsättning för ett hälsosamt liv i staden då tillgången till sociala aktiviteter och social interaktion ökar vid större tillgång till ett grönområde vilket är av stor vikt i dagens stillasittande samhälle. Det här arbetet lyfter vikten av sambandet mellan grönstruktur och människans hälsa och hur det kan användas vid planering av ett grönområde i Gävle, Valls Hage. Valls Hage är ett stadsnära arboretum som har börjat förfalla i både värde och användning och är i behov av en upprustning. Arbetet baseras på en litteraturstudie, en intervju med Gävle kommun samt en plaststudie som redovisas i en områdesanalyskarta. Resultatet presenteras i en utvecklingsplan för grönområdet som grundar sig i principer för en hållbar mänsklig hälsa över tid. Utvecklingsplanen ska ge Valls Hage ett mer anpassat grönområde för människan i staden och höja livskvaliteten och hälsan hos befolkningen både psykiskt och fysiskt. Det nya arboretumet Valls Hage ska vara en inspiration och ett exempel på hur grönområden kan utformas för att behålla en god hälsa hos människor.

,

The densification in cities today demands land usage, which inevitably leads to prominent reduction in green areas to meet the needs for housing. Green areas provide important resources like ecosystem services, photosynthesis and other vital properties. Green areas also offer humans the prerequisites required for a healthy lifestyle inside the city with access to social activities and social interactions increasing with greater access to green areas, something of importance in today’s sedentary society. This project emphasises the essential link between green structure and human health, and how this may be utilised when planning a green area in Gävle, Valls Hage. Valls Hage is an urban arboretum which has started to decay both in value and usage, thus in need of a rearmament. The project is based on a literature review, an interview with Gävle Municipality as well as a site study presented as a spatial analysis map. The result is presented as a development plan for the green area based on the principles for a sustainable human health over time. The development plan for Valls Hage suggests a more adapted green area for the human within the city, aiming to increase quality of life and psychological and physical health of the population. The new arboretum of Valls Hage aims to be an inspiration and an example of how green areas better can be designed to maintain good human health.

Main title:Arboretumet Valls Hage
Subtitle:en utvecklingsplan med fokus på att främja människors hälsa
Authors:Jädernäs, Jennika
Supervisor:Wärnbäck, Antoienette
Examiner:Steffner, Lena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:grönstruktur, människans hälsa, urbana skogar, planering, utvecklingsplan
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10908
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10908
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:17 Sep 2019 08:15
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 12:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics