Home About Browse Search
Svenska


Kankainen, Hanna, 2019. Förarlösa skogsmaskiner ur ett socialt hållbarhetsperspektiv : nutida uppfattningar om ett framtida tillstånd. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Sveriges ambition är att vara en internationell förebild i genomförandet av Agenda 2030. Ett nationellt mål är att förse landet med biobaserad råvara och att detta ska ske socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart. Samtidigt undersöker forskare möjligheterna att realisera visionen om förarlösa skogsmaskiner, men för att utvecklingen av dessa ska ske i enlighet med hållbarhetsmålen måste alla dimensioner av hållbarhet beaktas. Den sociala dimensionen riskerar dock att utelämnas på grund av svårigheter att definiera och bedöma densamma.
För att bidra till att ny teknik inom svenskt skogsbruk utvecklas med avseende på social hållbarhet, har denna studie undersökt hur en större grupp människor med anknytning till skog uppfattar en utveckling mot förarlösa skogsmaskiner. Empirin inhämtades med en webbaserad enkätundersökning som skickades till samtliga av Skogssällskapets privatperson-kunder som vid tidpunkten för studien omfattade 1157 personer av vilka 325 besvarade enkäten. Målet med studien var att ge förslag på vad som kan beaktas för att utvecklingen ska ske socialt hållbart. Med utgångspunkt i teorin skapades därför ett konceptuellt ramverk som senare analyserades mot empirin från studiens enkätundersökning.
Resultaten indikerade att skogsägarna övergripande kände sig nyfikna oavsett inställning till förarlösa skogsmaskiner och det fanns en vilja att ett helhetstänk skulle prägla utvecklingen – däremot trodde nästan samtliga att utvecklingen skulle ha en uteslutande ekonomisk agenda. Av analysen framgick att skogsägare såg ekologiska, ekonomiska och sociala möjligheter med utvecklingen men att det samtidigt fanns en oro över att utvecklingen inte skulle resultera i positiva utfall för allt och alla. Slutledningen av denna uppsats är att hänsyn skulle tas till social hållbarhet om samtliga av ekologiskt, ekonomiskt och socialt betingade parametrar skulle beaktas i utvecklingen.

,

In the agreement on the 2030 Agenda for Sustainable development, the Swedish ambition is to act as an international role model. One of the nationally set goals includes providing the country with bio-based raw material in a way that complies with all three dimensions of sustainability – ecological, economic, and social. In parallel, a technological revolution is underway with automation as an emerging movement and today, scientists are exploring the possibilities to realize the vision of autonomous forestry machines. However, for the development of driverless forestry machines to take place in accordance with the sustainability goals, all dimensions of sustainability should be considered. Though, social sustainability is a term of shifting character, depending on when and in what context the term is mentioned. Because of this, no generally accepted definition is available, which is seriously compromising the importance and utility of the term.
Hence, this paper examines the social dimension of sustainability in the context of developing and implementing driverless forestry machines in Sweden. A census online survey was conducted in order to collect empirical data on how individual private forest owners, all of whom were customers at Skogssällskapet, perceives this scenario. The total population comprised 1157 individuals, of which 325 completed the survey. Since the objective was to provide suggestions on how social sustainability could be considered and used in the development process, a social sustainability framework was created and applied to analyse the perceptions to theoretical concepts of social sustainability.
Qualitative data from the survey was analysed with content analysis and quantitative data with exploratory data analysis. The empirical data indicated that regardless of attitude to driverless forestry machines, respondents were generally curious about the development. Further, there was a desire for a holistic approach to characterize the development, yet, almost everyone believed that the development would have an exclusively economic agenda. Empirical data described almost every concept in the social sustainability framework in the context of incentives for technology development, concerns about negative consequences of technology development as well as practical considerations and how these would be handled.
The general conclusion of this report is that social sustainability is considered and used in the context of developing and implementing driverless forestry machines in Sweden if both ecological, economic, and social parameters that can be affected by this are considered.

Main title:Förarlösa skogsmaskiner ur ett socialt hållbarhetsperspektiv
Subtitle:nutida uppfattningar om ett framtida tillstånd
Authors:Kankainen, Hanna
Supervisor:Häggström, Carola and Mattsson, Staffan
Examiner:Lindroos, Ola
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:2019:10
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:hållbar utveckling, social hållbarhet, teknikutveckling, automation, konceptuellt ramverk, indikatorsystem, Skogssällskapet, privata skogsägare
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500450
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500450
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Forest injuries and protection
Language:Swedish
Deposited On:28 Feb 2020 08:26
Metadata Last Modified:18 Aug 2022 11:31

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics