Home About Browse Search
Svenska


Karlsson, Jesper, 2019. Blandalléer i stadsmiljö : två konceptuella gestaltningsförslag för en arboretumallé längs Torsgatan i Stockholm. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
23MB

Abstract

Idag hotas stadens träd av stundande sjukdomar och epidemier och det är osäkert vilka arter som kommer drabbas. En mångfald av trädarter är av vikt för att höja motståndskraften i stadens trädbestånd och därmed säkra förekomsten av träd i staden.

Blandalléer består av flera trädarter och kan vara ett mer resistent alternativ till klassiska enartsalléer. Vid ett angrepp på en blandallé drabbas endast vissa individer varpå inte hela allén insjuknar. Samtidigt så bidrar en blandallé till en ökad artdiversitet hos stadens trädbestånd samtidigt som det blir möjligt att anpassa artvalet efter olika situationer längs en sträcka.

Torsgatan är en huvudgata i stadsdelarna Vasastaden och Norrmalm i Stockholm. I samband med att framkomligheten för cyklister förbättras i staden får Torsgatan en ny utformning och nya träd planteras längs gatan. Placeringarna av träden är satta av Tyréns och Trafikkontoret i Stockholms stad ska bestämma vilka trädarter som ska planteras.

En blandallé kan se ut på ett oändligt antal sätt och då det är ett relativt nytt inslag i staden finns potential att skapa unika alléer. Detta arbete undersöker hur en blandallé på Torsgatan i Stockholm kan utformas genom att inspireras av två befintliga blandalléer – en på Industrigatan i Malmö och en på Dronning Eufemias gate i Oslo. Alléerna har analyserats med teorier om växtkomposition av Nick Robinson. Utifrån analyserna skapades två egna tolkningar av inspirationsalléerna, anpassade för Torsgatan.

Resultatet blev två olika gestaltningar där enhetlighet skapas även fast träden ser olika ut. Den ena fick namnet Åkerholmar och är en allé med stor variation i storlek och form. Arterna är torktåliga versioner av släkten som naturligt förekommer i Sverige. Den andra gestaltningen heter Fyra kronor och är uppdelad i fyra enheter med två olika krontyper. Arterna i denna allé är alla exoter från fjärran länder.

Arbetet visar hur det går att skapa unika blandalléer genom att inspireras av befintliga projekt samt hur en gata kan förskönas med hjälp av en kontrasterande blandallé. Arbetet visar också hur det går att analysera en plats med Robinsons teorier om växtkomposition.

Main title:Blandalléer i stadsmiljö
Subtitle:två konceptuella gestaltningsförslag för en arboretumallé längs Torsgatan i Stockholm
Authors:Karlsson, Jesper
Supervisor:Myhr, Ulla
Examiner:Åkerblom, Petter and Wingren, Carola
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:arboretumallé, blandallé, diversitet, stadsträd, trädbestånd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500014
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500014
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:20 Dec 2019 11:23
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 12:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics