Home About Browse Search
Svenska


Doose, Neele, 2019. Halal slaughter in Sweden : a survey of its occurrence and methods applied. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
809kB

Abstract

Halalslakt är en form av religiös slakt som utövas av muslimer enligt regelverket i Koranen. Traditionellt har halalslakt utförts utan bedövning men slakt utan bedövning är kontroversiell på grund av vissa välfärdsaspekter, nämligen stressande fixering, smärta vid snittläggning samt hur snabbt djuren förlorar medvetandet efter snittet har lagts. Ändå så har man i många västländer dispens från kravet på bedövning för religiösa grupper. Detta är dock inte fallet i Sverige där Djurskyddslagen kräver att djur bedövas inför slakt. Målet med denna uppsats var att utreda hur vanlig halalslakt är I Sverige, samt att undersöka hur den genomförs. Utöver detta undersöktes även om välfärdsaspekterna var relevanta för svensk halalslakt. I detta ändamål samlades det in data om 122 slakterier angående huruvida de hade halalslakt eller ej. Sex av dessa hade halalslakt och fem valde att delta i studien. Information från intervjuer av dessa fem slakterier visade att skillnaderna mellan konventionell slakt och halalslakt var minimal i Sverige på grund av bedövningskravet. Välfärdsaspekter såsom smärta under snittläggning och hur snabbt djuren förlorar medvetandet var inte relevanta för svensk halalslakt, medan stressande fixering är relevant för alla former av slakt. Eftersom fixeringsmetoderna dock inte skiljer sig åt mellan konventionell slakt och halalslakt, drogs slutsatsen att det inte fanns någon skillnad i påverkan på djurvälfärden mellan konventionell slakt och halalslakt i Sverige.

,

Halal slaughter is a form of religious slaughter practiced by Muslims according to the rules stipulated by the Quran. Traditionally, halal slaughter is performed without stunning, however, slaughter without stunning is controversial due to certain welfare concerns, namely stressful restraint methods, pain sensation during the cut, and the rate at which animals lose consciousness after the cut. Nevertheless, many Western societies give dispensation for religious slaughter from the requirement of stunning before slaughter. This is not the case in Sweden, where the Animal Protection Act stipulates that animals must be stunned before slaughter. The goal of this thesis was to determine the prevalence of halal slaughter in Sweden, and to examine how it is conducted. Furthermore, the aim of this study was to investigate if any of the welfare concerns were relevant in a Swedish context. For this purpose, data on the occurrence of halal slaughter was collected on 122 slaughterhouses. Out of these, six performed halal slaughter, and five of these chose to participate in this study. Information derived from interviews of these five slaughterhouses showed that the difference between conventional and halal slaughter in Sweden was minimal due to the requirement of stunning. Welfare concerns such as pain sensation during the cut and the rate at which animals lose consciousness were therefore not relevant in a Swedish context, while stressful restraint was concluded to be relevant for all forms of slaughter. Since the methods of restraint do not differ between conventional and halal slaughter, no differences in the impact on animal welfare could be found between conventional and halal slaughter in Sweden.

Main title:Halal slaughter in Sweden
Subtitle:a survey of its occurrence and methods applied
Authors:Doose, Neele
Supervisor:Berg, Lotta
Examiner:Hultgren, Jan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:halal, slaughter, Sweden
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10557
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10557
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:English
Deposited On:27 Jun 2019 08:07
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 13:56

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics