Home About Browse Search
Svenska


Kellerman, Cecilia, 2019. Effekt av antibiotika i spädningsvätska för spermier på mikrofloran i cervikala delen av suggans vagina. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
957kB

Abstract

Artificiell insemination med färsk sperma är den vanligaste reproduktionstekniken inom
grisuppfödningen i många delar av världen. Vid framställning av semindoser späds ejakulatet
med särskilda spädningsvätskor innehållande antibiotika som tillsätts för att undvika att de
bakterier som kontaminerat ejakulatet under samling och framställning växer till under
lagringen och skadar spermierna och orsakar infektion eller nedsatt fertilitet hos suggan.
Studiens syfte var att undersöka vilka bakterier som normalt finns i vagina hos gyltor och
suggor och om det förekommer någon minskad sensitivitet för antibiotika hos den bakteriella
normalfloran till följd av exponeringen av antibiotika.

För att undersöka huruvida antibiotika som tillsätts till spädningsvätskan inom artificiell
insemination påverkar den mikrobiella normalfloran hos hongrisar provtogs 30 suggor och 30
gyltor från tre gårdar i Mellansverige under hösten 2018. Vaginalproven togs med hjälp av
sterila skyddade provtagningspinnar. Proven analyserades genom direktodling på nötblodagar,
blåagar, mannitolsaltagar, COBA och MRS-agar. Påvisade bakterier renodlades på blodagar
och artbestämdes sedan med hjälp av Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization Time Of
Flight Mass Spectrometry, MALDI-TOF MS. Totalt artbestämdes 280 isolat, 72,9 % av isolaten
tillhörde tre genera: Staphylococcus, Streptococcus och Corynebacterium.

Resistensundersökning av utvalda bakterier visade ingen tydlig skillnad mellan de två
grupperna av djur. För samtliga resistensundersökta bakterier kunde en mer eller mindre stor
spridning av känslighet för någon eller några antibiotika ses hos både suggor och gyltor. Hos
samtliga Staphylococcus spp. sågs en svag tendens till minskad känslighet för penicillin hos
suggor i jämförelse med gyltor men djurantalet i grupperna var litet så skillnaderna var inte
signifikanta.

,

Use of artificial insemination with fresh semen is the most common reproduction method for
breeding pigs in many parts of the world. During semen processing the ejaculate is extended
and antibiotics are added to control bacterial contamination that otherwise damages the
spermatozoa and could result in an infection or reduced fertility in the sow. The purpose of this
study was to investigate the normal bacterial flora of the vagina in gilts and sows and to see if
there is an increased resistance to antibiotics among the bacteria due to the exposure to
antibiotics in semen extenders.

Samples were taken from 30 sows and 30 gilts on three farms in the middle of Sweden during
the autumn of 2018. The vaginal samples were taken with guarded swabs. The samples were
analyzed by culturing on bovine blood agar, blue agar, mannitol salt agar, COBA and MRS
agar. Detected bacteria were identified by Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization Time
Of Flight Mass Spectrometry, MALDI-TOF MS. A total number of 280 isolates was identified:
72,9 % of those belonged to three genera: Staphylococcus, Streptococcus and Corynebacterium.

There was no significant difference in the resistance of the bacteria in the two groups although
there was a tendency for decreased sensitivity to penicillin among all of the tested
Staphylococcus spp. of the sows compared to the gilts. However, due to the small number of
animals, it was not possible to draw a conclusion from these results. All of the tested bacteria
showed a varying degree of sensitivity to different antibiotics regardless of which group of sows
they came from.

Main title:Effekt av antibiotika i spädningsvätska för spermier på mikrofloran i cervikala delen av suggans vagina
Authors:Kellerman, Cecilia
Supervisor:Morrell, Jane
Examiner:Wallgren, Margareta
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:antibiotikaresistens, artificiell insemination, cervix, spädningsvätska, sugga, vagina, normalflora
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10821
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10821
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal genetics and breeding
Language:Swedish
Deposited On:02 Sep 2019 11:13
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 13:55

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics