Home About Browse Search
Svenska


Juto, Karin, 2019. Svenska och norska hästar med mugg och rasp : en deskriptiv studie. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
971kB

Abstract

Mugg och rasp är ett vanligt förekommande hudproblem på häst. Det är snarare ett syndrom än
en sjukdom då benämningen mugg och rasp beskriver lesioner på hästens distala ben. På
engelska går syndromet oftast under namnet ”Pastern dermatitis” men fler benämningar kan
förekomma. Lesionerna kan bl.a. visa sig i form av krustor, sår och svullnader. Den drabbade
hästen kan bli halt och lesionerna kan leda till kroniska besvär. Det finns flera olika
underliggande orsaker finns till att mugg och rasp uppstår, bl.a. omnämns Chorioptes bovis,
Trombicula alfreddugesi, fotosensibilitet och vaskulit i litteraturen.

2017 inledde Statens veterinärmedicinska anstalt och Sveriges lantbruksuniversitet tillsammans
med Norges veterinärinstitut ett forskningsprojekt finansierat av Stiftelsen hästforskning. Målet
med projektet är att hitta bättre diagnostik och behandling för mugg och rasp. En del av
projektet består av en enkät som nått svenska och norska hästägare och det är denna enkät som
detta arbete handlar om. Frågor som ställs är bland annat: Vilka symtom är vanliga? Vilka ben
drabbas? Spelar mängden hovskägg någon roll för hur sjukdomsbilden ser ut? Målsättningen
med detta arbete är att kartlägga symtombild och sjukdomsförlopp vid mugg och rasp hos
nordiska hästar.

Resultatet av detta arbete bekräftar det som står beskrivet i litteraturen om att bakben verkar
drabbas oftare än framben. Hästar får samma typ av symtom oavsett hur mycket behåring de
har på benen. De absolut vanligaste symtomen är krustor följt av sår, smärta, svullnad, klåda
och hudvalkar. Det är vanligt förekommande med kroniska och/eller återkommande besvär.
Blött/lerigt väder är en försvårande omständighet oavsett vilken typ av behåring hästen har. Ett
intressant resultat är att hästar med tunnare behåring i högre utsträckning drabbas sommartid
medan en del hästar med kraftigare behåring snarare drabbas vintertid. Detta kan indikera att
beroende på typ av behåring är hästen mer eller mindre mottaglig för de olika underliggande
orsakerna till mugg och rasp. Bland de hästar som i högre grad insjuknar på vintern finns en
stor representation av rasen nordsvensk brukshäst och dölehäst. Detta skulle kunna tyda på att
det finns en genetisk faktor som gör dessa hästar mer mottagliga för underliggande orsaker som
är vanligare vintertid, t.ex. benskabb.

,

Pastern dermatitis is a regularly occurring skin-problem in horses that affects the distal limbs.
The syndrome is also named greasy heel, cracked heel, scratches, mud fever, verrucous
pododermatitis and grapes. Crusts, wounds and swellings are typical symptoms. Lameness is
not an uncommon complication and the problems can get chronic. There are several underlying
reasons for pastern dermatitis described in the litterature, for example Chorioptes bovis,
Trombicula alfreduggesi, photosensitivity and vasculitis.

In 2017 a joint research project between National veterinary institute of Sweden, Swedish
university of veterinary sciences and the Norwegian veterinary institute, financed by The
Swedish-Norwegian Fund for Equine Research was launched. The project’s goal is to identify
better diagnostic tools and treatments for pastern dermatitis. The project partly consists of a
survey addressed to horse owners in Sweden and Norway. The survey includes questions
concerning any eventual skin problems in the distal limbs of the horse, what limbs are affected
and what time of the year these problems occur. This thesis will study the answers of the survey.
Questions asked will be: What symptoms are common? Which legs are more often affected?
Does it matter whether the horse is feathered or non-feathered for how pastern dermatitis will
occur? The aim with this thesis is to map the symptoms and the disease course for pastern
dermatitis in Swedish and Norwegian horses.

The result of this thesis confirms what is earlier described in the literature, the hindlimbs are
more frequently affected than the forelimbs. The symptoms seem to be the same whether the
horse have feathered legs or not. The most common symptoms are crusts followed by wounds,
pain, swelling, pruritus and thickened skin. It is common with chronic and/or reoccurring
problems. Wet and muddy weather seems to make the problems worse for all types of horses.
An interesting finding is that non-feathered horses have more problems during summer while
some feathered horses have more problems during winter. This could indicate that pastern
dermatitis can be caused through different pathogenesis depending on what type of coat the
horse has. Among those horses that are more disposed during winter there is a large proportion
of Nordsvensk brukshäst and Dölehäst. This could indicate that there is some genetic factor that
makes these horses more adoptive for the underlaying causes that are more common during the
winter, for example Chorioptes bovis.

Main title:Svenska och norska hästar med mugg och rasp
Subtitle:en deskriptiv studie
Authors:Juto, Karin
Supervisor:Grandi, Giulio
Examiner:Tyden, Eva
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:mugg, rasp, chorioptes bovis, fotosensitivitet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10820
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10820
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:02 Sep 2019 10:56
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 13:55

Repository Staff Only: item control page