Home About Browse Search
Svenska


Genlund, Kristoffer and Olsson Louhelainen, Johan, 2019. Självspridning av Pinus contorta : en litteraturstudie av contortatallens självspridning. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
389kB

Abstract

Pinus contorta fördes in i Sverige för ett mer storskaligt brukande under 1970-talet för att fylla den förutspådda virkessvackan. Contortan importerades från Nordamerika och är idag Sveriges tredje största barrträd, då den är planterad på ca 600 000 ha. Studier av contortan hade visat att dess kottar var serotina, vilket betyder att de är kådslutna och kräver hög värme för att öppna sig. Det som dock inte tagits i så stor beaktan vid införandet i Sverige var att contortan även producerar icke-serotina kottar och att själva kottproduktionen startar redan vid 5 - 10 års ålder.
Det som senare visat sig i flertalet länder, till exempel på Nya Zeeland, var att contortan har en stor förmåga att självsprida sig på störda marker och att den höga värmen som krävs för att kottarna ska öppna sig uppnås om kottarna befinner sig på eller så nära som 30 cm från marken. Kunskapsluckan kring självspridning av contortan i Sverige är ganska stor eftersom få studier i ämnet har utförts, vilket ledde till att vi i denna litteraturstudie ville försöka sammanfatta det som finns studerat sedan tidigare och försöka skapa en bild av contortans invasiva beteende. I de studier som gjorts har det visat sig att contortan kan sprida sig på i stort sett alla marker, även på impedimentmarker, vilket kommer bli ett problem i framtiden om vi ska kunna bevara våra skyddsvärda biotoper utan exotiska trädslags inblandning.

,

Pinus contorta was introduced in Sweden in a bigger perspective than before around the 1970s, and the reason was to fill the approaching timber shortage. The lodgepole pine (LP) was imported from North America and today it is the third biggest conifer in Sweden, and it is planted on around 600 000 ha. Studies of the lodgepole pine has shown that LP has serotinous cones, which means that they are closed with resin and needes to be heated up to open and to loose the seeds. It was not considered when the species was introduced, that it also produces non-serotinous cones and that the cone production starts when the trees are 5-10 years.
Studies from several countries (fore example New Zealand) has shown that LP has a high capability to self regenerate on disturbed land and that the high heat that is needed for the cones to open up, is fulfilled if the cones lays on the ground or is about 30 cm from the ground. The gap in knowledge about self regeneration of LP in Sweden is quite big and few studies has been made, which encourage us to try summarize accomplished studies and try to make an image of the invasiveness of LP. Results from other studies has shown that the spread of LP can occur on broadly every types of soils, even on unproductive land. This will be a problem in the future if we want to protect our natural habitats, without exotical implication.

Main title:Självspridning av Pinus contorta
Subtitle:en litteraturstudie av contortatallens självspridning
Authors:Genlund, Kristoffer and Olsson Louhelainen, Johan
Supervisor:Lundqvist, Lars
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2019:8
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:Contortatall, Pinus contorta, självspridning, fröspridning, invasivitet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16666
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16666
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:18 May 2021 08:58
Metadata Last Modified:19 May 2021 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics