Home About Browse Search
Svenska


Petersson, Matilda, 2019. Hälsofrämjande utemiljöer? : ett gestaltningsförlag av en privatträdgård. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

I takt med städerna expanderas och fler människor väljer att bosätta sig i städerna drabbas allt fler av psykisk ohälsa. Studier har kunnat påvisat en nära koppling mellan en förbättrad hälsa och vistelse i natur. En behandlingsmetod som riktar sig åt att bota olika former av psykisk ohälsa är trädgårdsterapi. Arbetet syftar på att gestalta en privatträdgård utifrån hälsofrämjande designprinciper med störst fokus på Patrik Grahns forskning. För att fördjupa mig mer i ämnet gjordes en litteraturstudie som grundar sig i en fördjupning i olika designrekommendationer skrivna av Ulrika Stigsdotter, Patrik Grahn och Clare Cooper Marcus och Marni Barnes. För att få mer förståelse om platsen innan ett gestaltningsförslag lades fram gjordes en inventering av platsen och en swot-analys. Resultatet visar på att det är möjligt att ta fram ett gestaltningsförslag av en privatträdgård baserat på hälsofrämjande designprinciper.

,

As cities expand and more people choose to settle in cities, more and more people are suffering from mental illness. Studies have shown a close link between improved health and stay in nature. A treatment method aimed at curing various forms of mental illness is garden therapy. The work aims to design a private garden based on health-promoting design principles with the greatest focus on Patrik Grahn’s research. To deepen my research, a literature study was conducted, based on a specialization in various design recommendations written by Ulrika Stigsdotter, Patrik Grahn and Clare Cooper Marcus and Marni Barnes. In order to gain more understanding of the site before a design proposal was presented, an inventory of the site and a swot analysis was made. The result shows that it is possible to produce a design proposal by a private garden based on health-promoting design principles.

Main title:Hälsofrämjande utemiljöer?
Subtitle:ett gestaltningsförlag av en privatträdgård
Authors:Petersson, Matilda
Supervisor:Wärnbäck, Antoienette
Examiner:Steffner, Lena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:hälsofrämjande trädgård, terapiträdgård, psykisk hälsa, designprinciper
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10836
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10836
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:09 Sep 2019 06:23
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 12:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics