Home About Browse Search
Svenska


Berg Rustas, Carolina and Nagy, Emil, 2019. Forest-based bioeconomy - to be or not to be? : a socio-technical transition. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Economics

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

In this study, social acceptance of forest-based bioeconomy and primarily wooden multi-story buildings was examined. This study is a pilot study. Earlier studies have examined different stakeholder groups’ perceptions of the bioeconomy, but one group that has not been examined thoroughly is the public. However, citizens perceptions and knowledge about bioeconomy is vital if a transition towards bioeconomy should take place, which is why this important stakeholder group need to be further examined.

This study is aimed to identify hindering and enabling factors for social acceptance of a low-carbon transition in Sweden. The low-carbon transition is represented by a forest-based bioeconomy and wooden multi-story buildings. With the help of a theoretical framework that analyses innovations and social acceptance, several hindering and enabling factors for a low-carbon transition were found within the studied population. The study uses primary data from 204 respondents who answered a survey, and secondary data from scientific studies, policy documents, and official statistics.

This study concludes that there was a lack of knowledge in the population regarding forest-based bioeconomy. The knowledge about wooden multi-story buildings was slightly higher. The population, in general, was positive towards wooden multi-story buildings. Among the respondents, the generally positive attitude towards forest-based bioeconomy and the knowledge about wooden multi-story buildings can be seen as enabling factors for social acceptance of a forest-based bioeconomy. An example of a hindering factor was the limited knowledge about the full meaning of the forest-based bioeconomy.

This study should be seen as a snapshot of the studied respondents during the specific days the study was carried out, and it can be discussed if generalisations can be made. However, it provides valuable information about current perceptions and knowledge of citizens, which can guide future studies.

,

I den här studien har social acceptans av skogsbaserad bioekonomi och i synnerhet flervåningshus med stomme i trä undersökts. Denna studie kan ses som en förstudie till vidare undersökningar där mer generella slutsatser skulle kunna dras. Tidigare studier har undersökt olika intressegruppers uppfattningar om bioekonomi, men en grupp som ännu inte undersökts är allmänheten. Att inkludera vanliga medborgare i samtalet kring bioekonomi pekas ut som en viktig faktor för acceptans av förändring dock har gruppen medborgare i liten utsträckning blivit undersökt vad gällande deras inställning och kunskap till bioekonomi.

Syftet med denna studie var att identifiera möjliggörande och hindrande faktorer för social acceptans av en lågkoldioxid-övergång i Sverige. I studien representeras lågkoldioxid-övergången av skogsbaserad bioekonomi samt höghus med stomme av trä. Med hjälp av ett teoretiskt ramverk som analyserar innovationer och social acceptans har ett antal hindrande och möjliggörande faktorer för en lågkoloxid-övergång identifierats hos den studerade populationen samt i samhället i stort. Studien bygger på primärdata från en enkätundersökning som besvarades av 204 respondenter, samt sekundärdata i form utav vetenskapliga studier, policydokument och officiell statistik.

I studien dras slutsatsen att i den undersökta gruppen respondenter i hög grad inte visste vad skogsbaserad bioekonomi var samt att kunskapen om flervåningshus i trä var något högre och att man generellt var positivt inställd till flervåningshus i trä. Den generellt positiva inställningen till skogsbaserad bioekonomi och flervåningshus med stomme i trä kan ses som ett exempel på en möjliggörande faktor. Exempel på hindrande faktorer är dålig kunskap om begreppet skogsbaserad bioekonomi.

Denna studie bör ses som en ögonblicksbild av en de studerade respondenterna under de specifika dagarna studien pågick och ingen generalisering kan göras men studien kan ligga till grund för vidare forskning och ge en fingervisning av vad som skulle kunna vara möjliggörande och hindrande faktorer för att utveckla bioekonomin.

Main title:Forest-based bioeconomy - to be or not to be?
Subtitle:a socio-technical transition
Authors:Berg Rustas, Carolina and Nagy, Emil
Supervisor:Mark-Herbert, Cecilia
Examiner:Roos, Anders
Series:Examensarbeten / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogsekonomi
Volume/Sequential designation:9
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Economics
Keywords:enabling factors, hindering factors, low carbon transition, public perception, wooden multi-story buildings, wooden multi-storey buildings, bioekonomi, flervåningshus i trä, hindrande faktorer, möjliggörande faktorer, skogsbaserad bioekonomi, social acceptans, socio-teknisk övergång
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10915
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10915
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:English
Deposited On:18 Sep 2019 08:50
Metadata Last Modified:18 Mar 2021 00:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics