Home About Browse Search
Svenska


Jakobsson, Kim and Knutsson, Erik, 2019. Investeringskostnader i spannmålsanläggningar : jämförelse av olika nybyggnationer. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Ett stort steg inom lantbruksbranschen är att bygga för att lagra spannmålen själv, istället för
att skicka iväg direkt vid skörd. Detta gör det möjligt att vänta med att sälja sina varor och där
av få ett bättre pris, samtidigt som det underlättar själva skördearbetet (Kasten & Dhuyvetter
1999).
Under skördetid är varenda minut som går att tröska viktig, och man vill inte ha en flaskhals i
form av att stå och vänta på spannmålsmottagningen. Därför har vi i detta arbete undersökt
vilken typ av spannmålslagring som är billigast att bygga. Målet var att vi skulle få in offerter
på olika system i ungefärlig samma lagringskapacitet för en bra jämförelse. Offerterna vi fick
var dock varierande. Detta räknades sedan ut för att få fram en kostnad för lagring per kilo
vara, utslaget på 15 år, se tabell 1. Planlager har fördelen att det passar bättre in i gårdsbilden,
men nackdelen att man blir låst till att hantera spannmålen manuellt, vilket kräver en
lastmaskin. Silosar blir mer låsta till sitt syfte, men möjligheten för en mer automatiserad
hantering är större. Dessa faktorer är svåra att sätta pris på, och kommer därför benämnas som
för- och nackdelar så att läsaren sedan enklare kan ta eget beslut vad som passar sin gårds
förutsättningar.
Värdena är beräknade inklusive de olika förarbeten och inkluderar även monteringskostnader
och tillbehör för kompletta och fungerande system. Grundarbete är ej inkluderat i detta. Med
den stora skillnaden på lagervolym blev priserna något missvisande.
Med de offerterna vi fick in och de beräkningar som gjorts kom vi fram till att planlager med
mobil tork ger den högsta investeringskostnaden och den lägsta lagringskostnaden per kg
spannmål, vilket resulterar i att planlagret är den mest lönsamma lagringsmetoden i detta fall.
Detta beror till stor del på grund av den stora skillnaden i lagringsvolym vi fick i våra offerter,
som tyvärr gör resultatet missvisande. Med tanke på att torksilon bara låg ett par öre över
planlagret så kan man börja fundera på vilken som hade varit den verkliga vinnaren om
volymen hade varit den samma.

,

A big milestone for farmers is to be able to store all the grain from the harvest themselves,
instead of delivering it directly in the middle of harvest-season. This allows the farmers to
hang on to the grain and sell as they wish when the prices go up, but it also eases during
threshing-time (Kasten & Dhuyvetter 1999).
During harvest every minute counts, and the last thing you need is a efficiency loss due to
standing in line to empty your trailer at the delivery destination. This is why we’ve made this
report about which type of grainstorage that would be cheapest to build, in similar size and
capacity. The results are calculated with annuity, which later on are transferred to how much
the cost of storage is per kilogram, see table 2. A big shed with concrete floor has the upside
of looking more esthetic in the surrounding farmhouses, but it also means that you have to
handle all the grain with a front-end loader. A silo is more limited of what you can store in
them and use them as when they are no longer storing grain. A silo is more capable of doing
automated handling of the grain. The pros and cons of different types of grainhandling are
hard to set a price on, which is why we will only let the reader know about them, to later on
make their own decision of what suits their farms prerequisites best. Prices of the different
builds will include every step on the way to a complete grainhandling system, aswell as all the
accessories needed.
These prices include everything from the pouring of concrete to the final mounting and
accessories for fully functioning and complete systems. Costs for the foundation only includes
the concrete. Sadly, the huge different in volume between the storagetypes makes the prices
misleading.
With the pricing we got and the calculations we made, we came to the conclusion that the
concrete storage shed is the most expensive one to build, but has the lowest cost of storage,
which makes this system the most profitable in this instance. This is mostly because of the
huge difference in storage-volume, and it makes the result misleading. Keep in mind that the
drying silo was just a fraction more expensive, and if the storage-volume would have been the
same the profitability probably would be different.

Main title:Investeringskostnader i spannmålsanläggningar
Subtitle:jämförelse av olika nybyggnationer
Authors:Jakobsson, Kim and Knutsson, Erik
Supervisor:Larsson, Jan
Examiner:Hörndahl, Torsten
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:NK008 Agricultural and Rural Management Programme, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:spannmålslagring, torkanläggning, investering, lagring, spannmålshantering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15294
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15294
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural machinery and equipment
Language:Swedish
Deposited On:23 Jan 2020 09:44
Metadata Last Modified:24 Jan 2020 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics