Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Caroline, 2019. Djurhälsa och djurhållningsrutiner för kalvar på svenska mjölkgårdar. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
541kB

Abstract

Kalvhälsa är en väldigt viktig faktor för att kunna hålla en god produktionsekonomi i sin mjölkkobesättning. Tyvärr är kalvdödlighet på grund av diarré och respiratorisk sjukdom ett vanligt förekommande problem på svenska gårdar och runt om i världen. Viktiga faktorer för att främja kalvhälsa är noggranna råmjölksrutiner, tillgång till rena kalvningsboxar, god inhysningskvalitet och ett bra hygientänk.

Syftet med studien var att undersöka svenska mjölkkobesättningars djurhållningsrutiner och hälsa hos kalvar för att jämföra besättningar med hög respektive låg kalvdödlighet med avseende på potentiella riskfaktorer.

Enkäterna utformades i Netigate som är ett internetbaserat undersökningsverktyg. De skickades ut via mejl till 122 mjölkkobesättningar som var ansluta till Växa Sverige och innehöll 42 frågor angående råmjölks- och rengöringsrutiner, sjuklighet, inhysningssystem och hälsa gällande kalvar som inte var äldre än 8 veckor. Sammanlagt fick vi svar från 75 mjölkbönder. Majoriteten av frågorna bestod av färdiga svarsalternativ som bonden själv kunde kryssa i. All data samlades in via Netigate och hanterades i Microsoft Excel. Utav alla frågor valdes 8 stycken ut för att undersöka om det var någon skillnad i svarsalternativen mellan besättningar med hög respektive låg kalvdödlighet. Den statistiska beräkningen utfördes med hjälp av Pearson`s Chi-2 test där P<0,05 ansågs vara statistiskt signifikant.

Resultatet i enkäterna visade en skillnad vid två påståenden kring kalvhälsa mellan besättningar med hög respektive låg kalvdödlighet. Dessa var ålder på kalvarna vid flytt från ensambox till gruppbox och förekomsten av hosta hos kalvar under de första 8 levnadsveckorna. Vidare var svenska bönderna enligt studien relativt kunniga och välinformerade om viktiga parametrar för att kunna upprätthålla en god kalvhälsa. Majoriteten av besättningarna hade goda råmjölksrutiner och inhysningsrutiner som främjar god kalvhälsa.

Slutsatsen av studien talar för att hosta är mer frekvent förekommande i besättningar med en hög kalvdödlighet och det var vanligare att kalvar som flyttas till gruppbox när de är under en vecka tillhör en besättning som har en generell låg kalvdödlighet.

,

Calf health plays a significant role in the economic situation of dairy farms. Mortality and poor health status among the calves often springs bad economic outcome for the farmers. In Sweden, as well as in other parts of the world, diarrhoea and respiratory diseases is a common cause for mortality among calves. It is though known that handling-, and hygiene routines, such as colostrum routines and good housing systems, can affect health and mortality rates.

This study compare both the general calf health and the handling routines, between dairy farms with high mortality rate with farms with lower mortality. By doing this, the aim of this study was to pinpoint potential risk factors when it comes to general mortality among calves.

The study is based on a survey which was sent out digitally to farmers, using a web program called Netigate. In total 122 dairy farmers was given the opportunity to answer the survey, all of them connected to the Swedish organisation Växa Sverige. The farmers had to answer a total of 42 questions, most of the answers where pre-written, just for the farmer to mark the box with the most fitting answer. The questions concerned general health, housing system and routines regarding colostrum and sanitation, for calves maximum 8 weeks of age. Of all the 42 questions, a total of 8 questions was used in the statistic comparison between the farms. Calculations was made with Pearson`s Chi-2 test, and p-values lesser then 0,05 was considered to be significant.

In conclusion the study shows that the prevalence of calves with cough is significantly higher in the farms with higher mortality rates compared to the ones with the lower. It also shows that the mortality is lower when the calves are moved to bigger groups before one week of age. The results suggests that there is a significant relevance in both the age of the calves when they are moved from isolated housing systems to bigger groups, and also the prevalence of individuals with cough during the first 8 weeks of age. The study also indicate that both the colostrum-, and the housing routines in general is adequate among Swedish dairy farms. Furthermore the Swedish farmers in general seemed to be rather well informed and knowledgeable in the calf health and optimal routines when it comes to handling and housing.

This suggest that it’s preferable to move calves to bigger groups at younger ages (lesser then one week of age), and also that the monitoring of respiratory disease could play a great role in reducing general mortality rates among calves younger than 8 weeks.

Main title:Djurhälsa och djurhållningsrutiner för kalvar på svenska mjölkgårdar
Authors:Andersson, Caroline
Supervisor:Fall, Nils and Johansson Wensman, Jonas
Examiner:Alvåsen, Karin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:kalvdödlighet, kalvsjuklighet, diarré, respiratoriska sjukdomar, inhysningssystem
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10715
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10715
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Veterinary science and hygiene - General aspects
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:11 Jul 2019 10:45
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 13:55

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics