Home About Browse Search
Svenska


Enekvist, Klara, 2019. Att gestalta fem dimensioner av natur : ett gestaltningsförslag för ökat välmående. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Hur kan man, utifrån Grahns teorier om betydelsespelrummet, skapa en gestaltning som ökar möjligheterna till förbättrad psykisk hälsa i staden Uppsala? Antalet människor med psykisk ohälsa ökar i Sverige. Patrik Grahns teori om betydelsespelrummet lade grunden för arbetet och gestaltningen. Särskilt fokus fick Grahns Behovspyramid och Åtta dimensioner av natur. Smedsgränd i centrala Uppsala valdes ut som gestaltningsområde. Inventering och analys gjordes på området utifrån metoder från undervisningen på landskapsarkitektprogrammet i kombination med en tolkning av Grahns teori. Kombinationen av de litterära förstudierna, inventering/analys resulterade i ett gestaltningsförslag. Syftet med gestaltningen på Smedsgränd är att bidra med förutsättningar till god psykisk hälsa genom att skapa en förebyggande och rehabiliterande miljö för de som befinner sig i basen på Grahns behovspyramid. Resultatet visar att det går att applicera Grahns teorier i en gestaltning med syftet att förbättra den psykiska hälsan. Tidigare forskning, om grönskans förbättrande egenskaper på hälsan, styrker att en park på Smedsgränd skulle kunna bidra till detta.

,

How can one, based on Grahn's theorie of Signifacant margins, create a design that promote mental health in the city of Uppsala? The Urbanization continues at the same time as the number of people with mental illness are increasing in Sweden. Patrik Grahns theory of the Signifacant margins laid the foundation for the work and the design. Grahn's Triangle of supporting environments and Eight main dimensions of experience were given particular focus. Smedsgränd in Uppsala was selected as the design area. Inventory and analysis were done based on methods learned from the landscape architect program in combination with an interpretation of Grahn's theory. The combination of the literary studies, inventory/analysis resulted in a design proposal. The purpose of the design at Smedsgränd is to contribute with possibilities for good mental health and create a preventive and rehabilitative environment for those who at the base of Grahn's Triangle of supporting environments. The final result showed that Grahn's theory can be used in a design project with the aim of improving mental health. Previous research on the greening's improving properties on health proves that a park at Smedsgränd could contribute to this.

Main title:Att gestalta fem dimensioner av natur
Subtitle:ett gestaltningsförslag för ökat välmående
Authors:Enekvist, Klara
Supervisor:Vicenzotti, Vera
Examiner:Wärnbäck, Antoienette and Steffner, Lena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:landskapsarkitektur, gestaltning, psykisk hälsa, grönska
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10905
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10905
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:17 Sep 2019 07:56
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 12:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics