Home About Browse Search
Svenska


Nilborn, Emma and Näsman, Frida, 2019. Betydande parametrar för människans upplevelse av stadens gaturum : en jämförande studie av Norra Djurgårdsstaden och Rödabergsområdet i Stockholm. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

I dagens samhälle eftersträvas hållbara städer. Som en del av hållbarhetsarbetet är det av stor vikt att upplevelsemässiga kvaliteter prioriteras för att människor ska trivas i sitt bostadsområde. Genom att utgå från människors upplevelse av ett gaturum kan viktiga parametrar tydliggöras som är av vikt att känna till vid planering av hållbara stadsdelar. Detta arbete syftar till att utifrån en undersökning av gaturum härleda bakomliggande orsaker till upplevelsen som är av betydelse för urbanekologi.

Undersökningen bestod av två metoder, dels en strukturerad analys och dels en enkätundersökning. Den strukturerade analysen belyser området ur en landskapsarkitekts perspektiv medan enkätundersökningen syftade till att lyft a de boendes upplevelser. Tillsammans kompletterar metoderna varandra och arbetet kan därigenom bidra med kunskap om vilka parametrar som är av betydelse för upplevelsen.

Vår undersökning utgick från två områden i Stockholm: Norra Djurgårdsstaden och Rödabergsområdet. Undersökningen utgick från tre gaturum i respektive område.

Genom undersökningen kunde fyra kategorier utläsas som var av vikt för upplevelsen. Dessa fyra kategorier var:Växtlighet, kulturhistoriska byggnader & arkitektur, folkliv samt trafik. Växtligheten visade sig vara uppskattad både ur ett estetiskt och ekologiskt perspektiv även om vad som uppskattades gällande växtligheten skiljde sig mellan områdena. Vad gäller kulturhistoriska byggnader & arkitektur visade det sig vara av betydelse för upplevelsen i båda områdena. Trots att Norra Djurgårdsstaden är relativt nybyggt bidrog de kulturhistoriska byggnaderna i området till upplevelsen. Detsamma gällde Rödabergsområdet även om det var mer väntat i och med att området är betydligt äldre. Upplevelsen av folkliv skiljde sig mellan områdena. Framför allt visade sig förväntningarna på folklivet vara olika. Folkliv var något som respondenterna i Norra Djurgårdsstaden efterfrågade i större grad än vad respondenterna gjorde i Rödabergsområdet. Trafiken visade sig vara det mest förekommande negativa svaren som respondenterna nämnde i båda områdena. Om trafiksituationen upplevdes osäker nämndes andra faktorer som påverkar upplevelsen av gaturummet mer sällan. Det är därför av stor vikt att trafiksituationen är tillfredsställande för att andra faktorer i gaturummet ska synliggöras. Dessa fyra kategorier ger kunskap om vad som bör prioriteras vid planering av nya gaturum. Genom att prioritera dessa kategorier främjas byggandet av hållbara gaturum.

,

The society of today aims to create sustainable cities. In order to create that it is important to evaluate planning results of existing areas. If perception of the city space could be included into this evaluation, residential areas that provide better living conditions could be created. By making qualities of perception visible, important factors about how people thrives in their living area can be implemented in the planning process. The purpose of this thesis is to derive important factors of which the perception of streetscape is based on, in relation to urban ecology. The study consists of two complementary methods, a structured analysis and a survey method. These two methods applies different perspectives to the study – the perspective of the landscape architect and the perspective of the residents. Our study was based on two areas in Stockholm: Norra Djurgårdsstaden and Rödabergsområdet. In each area three streetscape were studied and analyzed.

The study shows four important factors that influenced the residents’ perception: traffic, street life, historical architecture, and vegetation. The description of vegetation differ between the areas. In Norra Djurgårdsstaden the vegetation is described by aesthetic and ecological perspectives. In Rödabergsområdet it is only described by the aesthetical qualities. The study shows that the historical architecture have a big impact on the perception of the streetscape. This appreciation of historical buildings can be found in both areas.The study also shows that street life depends not only on the quantity of service and shops. Even though the areas had the same amount of shops and restaurants, considering the different sizes of the areas, street life in the two areas was described differently. One of the most common negative answers about the areas concern traffic. The traffic situation appears to be unsafe for residents. When this is less of an issue, people tend to mention other things in the streetscape, like vegetation and street life. That means that traffic is of high importance in city planning. These four categories brings knowledge about what factors that should be prioritized in urban planning. By prioritize these factors, sustainable streetscapes can be promoted.

Main title:Betydande parametrar för människans upplevelse av stadens gaturum
Subtitle:en jämförande studie av Norra Djurgårdsstaden och Rödabergsområdet i Stockholm
Authors:Nilborn, Emma and Näsman, Frida
Supervisor:Steffner, Lena
Examiner:Berg, Per and Nilsson Varhelyi, Hildegun
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Urbanekologi, gaturum, upplevelse, hållbarhet, Rödabergsområdet, Norra Djurgårdsstaden
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10684
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10684
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:09 Jul 2019 10:42
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 12:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics