Home About Browse Search
Svenska


Wahlström, Amanda, 2019. Mental ohälsa hos lantbrukare – vem, när & hur? : en kvalitativ studie och analys av mental ohälsa hos personer inom den agrara näringen. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Att mental ohälsa finns ibland oss är något de flesta av oss är medvetna om. Dessvärre är medvetenheten hos den utsatte ofta låg vid det kritiska tillfället. Det finns många olika sätt att påverkas och inget är det andra likt. När en person är utsatt för mental ohälsa krävs enkla och lättillgängliga verktyg som hjälper personen att komma i kontakt med rätt personer för att nå en väg upp ur problemet, tyvärr är detta något vi idag saknar i Sverige. Många lantbrukare upplever en stor skam över att må mentalt dåligt och medger först i efterhand att det är något som skett. De medger även att under deras problematiska period inte fanns någon hjälp tillgängligt, och även om det fanns det, vad har det för betydelse om den inte når fram till den som verkligen behöver det. Lantbruk är mer än livsstil än ett jobb och med dagens allt förändrade väder, minskade marginaler och högre tryck från samhället är det inte konstigt att vissa mår dåligt. Enligt folkhälsorapporten (2019) är det just den mentala ohälsan som blir större medans den fysiska blir bättre, ändå finns det få verktyg som riktar sig mot just detta problem. En stor fråga är hur pass mycket dagens sociala normer och värderingar spelar in vid denna typ av problem. Är det okej ur samhällets perspektiv att må dåligt, då menar i detta fall lantbrukaren i huvudsak. Eller målas det upp en bild av någon som kan jobba 18 timmar om dagen, 365 dagar om året.

Denna studie är utformad som en kvalitativ intervjustudie i form av analys av mental ohälsa hos lantbrukare. Fokus ligger på att identifiera varför lantbrukaren mår dåligt, vad den utlösande faktorn är, konsekvenserna av den utlösande faktorn samt hur återhämtningsprocessen ser ut. I studien ingår 6 st olika lantbrukare som alla på något sätt utsatts för mental ohälsa. Resultaten från studien visar att lantbrukarna inte finner det stöd som behövs under det kritiska läget och inte riktigt inser sina problem förens de är i återhämtningens fasen. Den sociala acceptansen och normer skiljer resultaten lite åt. De äldre lantbrukarna finner den sociala acceptansen mindre och normerna större samtidigt som de yngre lantbrukarna finner motsatt resultat. Något som dock kan säkerställas är att majoriteten av orsak till mental ohälsa har sin grund i någon form av ekonomisk kris som i sin tur lett till misslyckande och mental ostabilitet.

,

Mental illness is a well-known matter in today’s society. Among farmers it’s a growing matter and unfortunately there is not much help available for the Swedish farmers. There are many different ways to be affected and all cases look different, given the background to the triggering factor. Sometimes it can be hard for the victim to realize that they may need help. When a person is exposed to mental ill-health, they need to be able to have access to simple and easily accessible tools that are needed for a full and complete recovery. They need to be able to get in touch whit the right people to help them whit that, to make the outcome as good as possible. Unfortunately, we don’t have that in Sweden. We can see a trend that farmers mental health has a negative development at the same time as the physical health develops positively. Some farmers feel a great shame about having mental illness and chose not to talk about it and instead they remined silence and keep everything to them self. When those crises strike, it could have its triggering factor in drought, wrong investments or just family matters. We have an habbit to notice how the companies are doing financially, but its quite rare to notice who the person behind the company name are doing. It rare that the person’s social relations are affected, both at a personal stage but also professionally. Farming is a lifestyle and more than just a job, when something is happening the person is affected at all stages in life.

Its important to remember that those families often are completely dependent on that the bussnies is going well, they become very vulnerable in that way. Many are also educated though practice and have a lack of education in areas that concern crisis management.

In this report I will focus on understanding the mental health of farmers and other people who are in the agricultural industry. As said we know that mental illness is a problem among farmers, but what help and which tools are required to help them both during the critical occasion and during the recovery process. How big will the consequences be if this is not illustrated. Although previous research shows that the problem exist, the link between mental health an recovery are missing. There we have a need for research and therefore the purpose of this report is to investigate what kind of help that is required to help, and through that create a model to follow.

This study is designed as a qualitative interview study in the form of analysis of mental ill health among farmers. The focus is on identifying why the farmer feels bad, what the triggering factor is, the consequences of the triggering factor and how the recovery process looks. The study includes 6 different farmers who are all in some way exposed to mental illness. The interviews are anonymous to protect the farmer and to make them as comfortable as possible during the time of the interviews, to make them give as honest answers as possible to make the study reliable.

The results of the study show that farmers do not find the support needed during the critical situation and do not really realize their problems until they are in the recovery phase. The social acceptance and norms differ slightly from the results. The older farmers find the social acceptance less and the standards larger while the younger ones find the opposite. To cope whit this mental illness at the critical moment most of the farmers did nothing only one did use help from the outside and that help wasn’t connected to the agrarian industry, the other ones realized after that the was in an need of support. But all of the agreed that there is an need of help and that it’s a growing problem in todays society. However, something that can be assured is that the majority of the cause of mental ill-health is due to some form of economic crisis which, in turn, easily leads to failure and mental instability.

Main title:Mental ohälsa hos lantbrukare – vem, när & hur?
Subtitle:en kvalitativ studie och analys av mental ohälsa hos personer inom den agrara näringen
Authors:Wahlström, Amanda
Supervisor:Hunter, Erik
Examiner:Larsson, Jan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK008 Agricultural and Rural Management Programme, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:mental ohälsa, lantbrukare, stress, depression
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10840
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10840
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Human medicine, health, and safety
Social sciences, humanities and education
Language:Swedish
Deposited On:09 Sep 2019 07:51
Metadata Last Modified:29 May 2020 13:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics