Home About Browse Search
Svenska


Näsström, Elin, 2019. The role of banking sector performance for renewable energy consumption : a panel study for 124 countries between the years 1998 -2012. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
991kB

Abstract

Renewable energy has in recent years become an important component of world energy consumption since it holds the characteristics of decreasing carbon oxide emissions while at the same time being able to meet the future increase in energy demand. To secure future universal access to modern energy, large investments in renewable energy technology are required. For these investments, financing needs to be assured which puts the banking sector at the front position when determining renewable energy consumption. To determine the drivers of renewable energy, researchers have investigated the role of both growth and financial development in relation to renewable energy consumption. The literature is however limited as no one has previously studied the role that the commercial banking sector holds for renewable energy consumption.

This thesis estimates the impact of five banking sector performance variables (return on asset, market capitalisation, asset quality, managerial inefficiency and financial stability) on renewable energy consumption for a global panel consisting of 124 countries over the period 1998-2012 by using a two-step system-GMM panel model. It also considers three homogenous subpanels which are constructed based on the income group classification of sample countries (high-, middle-, and low-income countries). The results show statistical significant effects of banking sector performance on renewable energy consumption for the global panel as well as for the three income groups. For high income countries, an increase in bank size together with improved asset quality and managerial efficiency have positive effects on renewable energy consumption. For middle and low income countries, a high return on asset, an increase in bank size and financial stability are positive determinants of renewable energy consumption. The results in this thesis highlights the importance of a well-functioning bank sector to achieve the investment in renewable energy needed to meet future energy demand simultaneously as decreasing CO2 emissions.

,

Världen står inför stora utmaningar gällande att säkra global tillgång till modern energi. Samtidigt kräver alarmerande rapporter om klimatets allt sämre tillstånd en omedelbar minskning av koldioxidutsläppen. Detta har medfört att förnybar energi vuxit till en allt viktigare energikälla och konsensus råder kring att det krävs en snabb energiomställning från fossila bränslen till förnybar energi. För att kunna säkra en sådan omställning krävs stora investeringar, vilka i sin tur kräver finansiering. Behovet av tillgång till finansiering skapar intresse kring banksektorns roll för att kunna öka andelen energikonsumtion från förnybara källor.

Studier har undersökt förnybar energikonsumtion både i relation till tillväxt och finansiell utveckling. Ingen har dock tidigare studerat banksektorns inverkan på hur mycket av energikonsumtionen som består av förnybar energi. Denna uppsats syftar till att undersöka hur banksektorn påverkar konsumtion av förnybar energi genom att estimera fem variabler (avkastning på investeringar, marknadskapitalisering, kvalitét på tillgångar, bankens styrning samt finansiella sektorns tillstånd) relaterade till bankers- och banksektorns prestation. I studien används paneldata med observationer för 124 länder mellan åren 1998 - 2012). Den ekonometriska metod som används är system-GMM (”system general method of moments”) och flertalet tester (CD-test och Unit root-test) utförs för att säkerställa resultatens trovärdighet. Datat delas även in i tre subgrupper baserat på ländernas inkomstklassificering. Hög-, medel- och låginkomstländer analyseras separat för att kunna urskilja policyrelevanta skillnader mellan grupperna.

Uppsatsen kommer fram till att banksektorns prestation har en statistisk signifikant betydelse för konsumtionen av förnybar energi globalt såväl som för+ de tre inkomstgrupperna. När banker innehar större marknadsandelar påverkas andelen energi som konsumeras från förnybara källor positivt för alla grupper. Ökad avkastning på investeringar samt förbättrat finansiellt klimat påverkar andelen förnybar energi i medel- och låginkomstländer positivt men verkar inte ha någon effekt på förnybar energikonsumtion i höginkomstländer. Studien visar att ökad kvalitét på tillgångar påverkar andelen förnybar energi positivt i höginkomstländer såväl som globalt, medan andelen förnybar energi i medel- och låginkomstländer påverkas negativt. Då bankers interna styrning förbättras ökar andelen energi som konsumeras från förnybara källor i höginkomstländer samt globalt. Sammantaget visar studien att en välfungerande banksektor spelar en betydande roll i omställningen från fossila bränslen till förnybar energi.

Main title:The role of banking sector performance for renewable energy consumption
Subtitle:a panel study for 124 countries between the years 1998 -2012
Authors:Näsström, Elin
Supervisor:Amuakwa-Mensah, Franklin
Examiner:Rommel, Jens
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1236
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NM005 Environmental Economics and Management - Master's Programme 120 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:bank sector, banking performance, CO2 emissions, energy investments, energy security, financial development, renewable energy, renewable energy consumption, panel data, income groups
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10861
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10861
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Energy resources management
Language:English
Deposited On:10 Sep 2019 11:01
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 12:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics