Home About Browse Search
Svenska


Persson, Sandra, 2019. Solens betydelse för skörd i den ätliga trädgården. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Agricultural Biosystems and Techology

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

New sustainable cultivation systems are on the rise where edible perennial plants play a central role. The interest in growing food for the household has increased, perhaps as an effect of increased distrust of food production and a desire to do something good in a climate-threatened world. But to grow we are completely dependent on sunlight and in today’s small gardens it is not always possible to influence how much sunlight enters the garden. The question that is studied in this work is whether it is possible to create a permanent garden, with the main purpose of contributing with harvest to the household, in gardens that are limited in size and have different access to sunlight.

The first part of the study concerns sunlight and how different the light quality is in Sweden during the year. Furthermore, how and why plants have adapted to different lighting conditions is studied. In a case study, the light is analysed in two example gardens, where the availability of light is different, and then a plant proposal has been created that is adapted to the lighting conditions in the examples.

The conclusion of the work is that it is quite possible to create an edible garden both in gardens with low light conditions and high light conditions but the type of edible plants is different. In gardens with more shade, it is mainly plants that can supply green edible parts, such as leaves, which are dominant while in a sunny garden the conditions are better for fruit-bearing plants. Creating a permanent edible garden requires that plants must be included, which are usually classified as ornamental plants.

It has also been discovered that literature often describes soil conditions to a much greater extent than light conditions, although the availability of sunlight is often much more difficult to influence.

,

Nya hållbara odlingssystem är på frammarsch där ätliga perenna växter har en central roll. Odlingsintresset hos allmänheten har på senare tid ökat, kanske som en effekt av en ökad misstro till livsmedelsproduktionen och en vilja att göra något gott i en klimathotad värld. Men för att odla är vi helt beroende av solljus och i dagens mycket små trädgårdar går det inte alltid att påverka det naturliga ljusförhållandet. Frågan som studeras i arbetet är om det går att skapa en permanent trädgård, med huvudsyftet att bidra med skörd till hushållet, i trädgårdar som är begränsade i yta och har olika tillgång på solljus.

Första delen i studien berör solljus och vilka skillnader det är i ljusinstrålning i Sverige under året. Vidare studeras hur och varför växter har anpassat sig för olika ljusförhållanden. I en fallstudie analyseras ljusförhållandet i två fiktiva exempelträdgårdar, där tillgången på ljus är olika, och sedan har ett växtförslag har tagits fram som ska vara anpassat för de ljusförhållande som råder.

Slutsatsen av arbetet är att det är fullt möjligt att skapa en ätlig trädgård både i trädgårdar med låg ljusinstrålning och hög ljusinstrålning men typen av ätliga växter skiljs åt. I trädgårdar med mer skugga är det framförallt växter som kan leverera gröna ätliga delar, som t ex blad, som är dominerande medan i en solig trädgård är förutsättningarna bättre för fruktsättande växter. Att skapa en permanent ätlig trädgård förutsätter att växter inkluderas, som vanligtvis klassificeras som prydnadsväxter.

Det har även uppdagats att litteratur, rörande ståndort, beskriver markförhållanden i mycket större utsträckning än ljusförhållanden trots att tillgången på solljus oftast är mycket svårare att påverka.

Main title:Solens betydelse för skörd i den ätliga trädgården
Authors:Persson, Sandra
Supervisor:Karlen, Helena
Examiner:Bellan, Patrick
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Agricultural Biosystems and Techology
Keywords:solljus, ljus, ljuskvalitet, fotobiologiska processer, ekologiska anpassningar, ätliga växter, ätliga perenner, ätlig trädgård, växtförslag
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10528
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10528
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Crop husbandry
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:18 Jun 2019 12:47
Metadata Last Modified:02 Jun 2020 13:57

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics