Home About Browse Search
Svenska


Bergstrand, Eric, 2019. ProCyte Dx : risk för allvarliga fel vid differentialräkning av hundleukocyter. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Differentialräkning av leukocyter är en viktig del i den medicinska utredningen av sjuka hundar. Det finns både manuella och automatiserade metoder för differentialräkning av hundleukocyter. ProCyte Dx (IDEXX Laboratories Inc., Westbrook, Maine, USA) är ett relativt nytt automatiserat hematologiinstrument. I en nyligen publicerad studie upptäcktes det att instrumentet genererade oacceptabelt felaktiga resultat vid differentialräkning av leukocyter i 13 % av blodproverna från sjuka katter.

Målet med denna studie var att undersöka förekomst och allvarlighetsgrad av felaktiga resultat vid differentialräkning av leukocyter i prover från sjuka hundar. Ytterligare ett mål med studien var att undersöka hur användare av instrumentet kan upptäcka och avvisa dessa resultat innan de överförs till djurens kliniska journaler och påverkar den veterinära bedömningen. Blodprover från 86 hundar analyserades med ProCyte Dx och två referensmetoder för differentialräkning av leukocyter. Resultaten jämfördes och antalet oacceptabelt felaktiga resultat från ProCyte Dx kvantifierades enligt förbestämda gränser och kriterier.

Studien visade en generellt god överensstämmelse mellan ProCyte Dx och de båda referensmetoderna vid differentialräkning av leukocyter, men att instrumentet genererade oacceptabla fel i elva av totalt 86 prover. Samtliga av dessa avvikande analysresultat kunde påvisas genom inspektion av instrumentets cytogram. Instrumentets inbyggda larm om otillräcklig separation av leukocyter aktiverades i åtta av de elva fallen med felaktiga resultat.

Resultaten var oftast tillförlitliga vid differentialräkning av hundleukocyter med ProCyte Dx, men vid tillstånd med vänsterförskjutning och toxiska neutrofiler riskerar instrumentet att underskatta mängden neutrofiler och överskatta mängden lymfocyter/monocyter vilket kan upptäckas genom att konsekvent studera både cytogram och inbyggda larm.

,

The differential leukocyte count is an important tool in the clinical investigations of canine patients. There are both manual and automated methods for canine differential leukocyte counts. One of the more recently developed hematology analyzers is ProCyte Dx (IDEXX Laboratories Inc., Westbrook, Maine, USA). In one study, ProCyte Dx reported results from differential leukocyte counts with unacceptable errors in 13 % of the feline patients.

The purpose of this study was to investigate the frequency and severity of unacceptable errors in canine differential leukocyte counts with ProCyte Dx and how users can detect these errors. Blood samples were collected from 86 dogs and the results from the canine differential leukocyte counts with ProCyte Dx and two reference methods were compared to quantify the number of unacceptable errors.

Canine differential leukocyte counts with ProCyte Dx agreed well with the reference methods in the majority of the samples. However, eleven of 86 samples had unacceptable errors with ProCyte Dx and all of these errors could be detected by inspection of the dot plot. The instrument alarm ”WBC Abnormal distribution” indicating insufficient separation of the leukocytes was activated in eight of the eleven samples with unacceptable errors.

Results from canine automated differential leukocyte counts with ProCyte Dx were reliable for most canine samples, but in cases with changes such as left shifts or toxic neutrophils, ProCyte Dx might report falsely low neutrophil counts and falsely high lymphocyte/monocyte counts. By the inspection of dot plots and instrument alarms, these results could be rejected.

Main title:ProCyte Dx
Subtitle:risk för allvarliga fel vid differentialräkning av hundleukocyter
Authors:Bergstrand, Eric
Supervisor:Lilliehöök, Inger
Examiner:Strage, Emma
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:hematologiinstrument, automatiserad, neutrofil, lymfocyt, monocyt, vänsterförskjutning, cytogram
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10615
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10615
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:02 Jul 2019 11:52
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 13:56

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics