Home About Browse Search
Svenska


Bruhn, Kajsa, 2019. The importance of livestock for food security and nutrition in Sub-Saharan Africa. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

In Sub- Saharan Africa 222 million people suffer from undernourishment, making it the region with the highest prevalence of undernourishment in the world. The prevalence of household livestock ownership is high in the region, making livestock’s influence on undernourishment and food security an interesting aspect to further examine. The aim of this study was to investigate how food security and nutrition in Sub-Saharan Africa is affected by having access to livestock and animal source food, focusing on the nutritional values of animal source food and livestock ownership. This study is a literature review and the results are based on scientific articles, books and reports that are relevant for the subject. The current status of malnutrition and food security in the region is presented, followed by the impact of animal source foods on nutrition, growth and cognitive development in children. Positive and negative aspects of household livestock ownership are then described. The direct access to animal source foods can result in improved child growth and daily nutrient intake. Livestock ownership has been shown to increase consumption of animal source food and improve child growth, but also to worsen child nutrition due to an increased risk of zoonotic infections and diarrhea. In conclusion, having access to livestock and animal source food can have a positive impact on nutrition and food security in Sub-Saharan Africa if livestock keeping practices and processing of animal source foods are executed properly. To mitigate the risks of owning livestock and consuming animal source food, resources for and education on these practices are needed.

,

I Afrika söder om Sahara lider 222 miljoner människor av undernäring och regionen har den högsta förekomsten av undernäring i världen. Förekomsten av hushåll vilka håller boskapsdjur är hög i regionen, vilket gör deras inverkan på undernäring och livsmedelsförsörjning till en intressant aspekt att undersöka. Målet med studien var att undersöka hur livsmedelsförsörjning och nutrition i Afrika söder om Sahara påverkas av tillgången till boskapsdjur och livsmedel av animaliskt ursprung, med fokus på näringsvärden i mat av animaliskt ursprung och hållning av boskapsdjur. Studien är en litteraturgenomgång och resultaten är baserade på vetenskapliga artiklar, böcker och rapporter som är relevanta för ämnet. Det nuvarande läget av malnutrition och livsmedelsförsörjning i regionen presenteras, följt av vilken påverkan mat av animaliskt ursprung har på nutrition, tillväxt och kognitiv utveckling hos barn. Därefter beskrivs positiva och negativa aspekter av att hålla boskapsdjur. Tillgång till livsmedel av animaliskt ursprung kan bidra till förbättrad tillväxt och näringsintag hos barn. Att äga boskap kan öka konsumtionen av livsmedel av animaliskt ursprung och förbättra tillväxten hos barn, men även förvärra nutritionen hos barn på grund av en ökad risk för zoonotiska infektioner och diarré. Slutsatsen är att tillgången till boskapsdjur och livsmedel av animaliskt ursprung kan ha en positiv effekt på nutrition och livsmedelsförsörjning i Afrika söder om Sahara när djurhållningen och förädlingen av animaliska produkter utförs på lämpligt sätt. För att mildra riskerna förenade med att hålla boskapsdjur och konsumera mat av animaliskt ursprung behövs resurser och utbildning inom dessa områden.

Main title:The importance of livestock for food security and nutrition in Sub-Saharan Africa
Authors:Bruhn, Kajsa
Supervisor:Wredle, Ewa
Examiner:Lindberg, Mikaela
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Keywords:undernourishment, stunting, livestock ownership, animal source foods, diarrhea
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10606
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10606
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Rural sociology and social security
Animal husbandry
Human medicine, health, and safety
Language:English
Deposited On:02 Jul 2019 10:32
Metadata Last Modified:03 Jul 2019 01:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics