Home About Browse Search
Svenska


Weidenblad, Sara Elisabeth, 2019. Betesgångens påverkan på symmetrin i rörelsemönstret hos unga och vuxna ridhästar. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

[img]
Preview
PDF
750kB

Abstract

Hälta är en stor anledning till att dagens ridhästar utreds av veterinär. Det innebär ett lidande för djuret, en ekonomisk förlust för djurägaren men även en förlust av antal dagar som hästen kan vara i träning. Historiskt sett har veterinärer utrett hältor subjektivt, och det har visat sig att överensstämmelsen mellan olika veterinärers bedömningar är låg. Som ett hjälpmedel i hältdiagnostik finns sedan ett antal år det objektiva rörelseanalyssystemet Lameness Locator som genom sensorer mäter och analyserar hästars rörelsesymmetri i trav. I och med att Lameness Locator har använts i många studier har det framkommit att många hästar som anses helt friska av sina ägare har en grad av asymmetri som ligger över uppsatta gränsvärden. Det har väckt många frågor, bland annat vid vilket gränsvärde en asymmetri ska klassas som en hälta och om asymmetrier är smärtutlösta. En annan fråga är om asymmetrier kan behandlas som låggradig hälta och om asymmetrierna i så fall minskar vid vila från arbete.

Syftet med det här arbetet var att studera om rörelseasymmetrier i trav påverkas av att hästarna vilar från träning. Hypotesen var att hästarnas rörelser skulle bli mer symmetriska efter en period av vila.

I studien ingick sammanlagt 76 hästar fördelat på två grupper. Den ena gruppen bestod av 13 unghästar som alla deltog i en studie om rörelseasymmetrier vid SLU. I den andra gruppen ingick 63 hästar från Kavallerikasernen som även de deltog i ett annat projekt vid SLU. Rörelserna hos samtliga hästar som medverkade i denna studie mättes därför var tredje månad med Lameness Locator. Hästarna som inkluderades hade inte ha uppvisat någon skada eller hälta de senaste fyra veckorna inför mätningarna, hade vilat i minst fyra veckor mer under sommaren än de gjort under föregående tremånadersperiod och hade blivit undersökta en gång före och en gång efter betesperioden år 2017 eller år 2018.

Studien visade att ingen statistisk minskning av hästarnas rörelseasymmetrier kunde påvisas efter perioden med betesgång med vila och hypotesen kunde därmed förkastas.

,

Lameness is a major reason why horses are evaluated by a veterinarian. It causes suffering for the horse, an economical loss for the owner and days lost to training. The traditional way has been to evaluate lameness in a subjective manner, but the degree of agreement between veterinarians has been shown to be low. Since a number of years, the objective lameness detection system Lameness Locator is available as a tool in lameness evaluation. The system measure and analyse movement symmetries in horses in trot with sensors.

The increasing use of objective movement analysis tools such as the Lameness Locator has revealed that a lot of well-functioning horses, considered sound by their owners, have asymmetries of the same degree as horses evaluated for mild lameness. Questions have been raised regarding when an asymmetry should be classified as lameness and if asymmetries are related to pain. Another question is if the movement asymmetries can be treated as a mild lameness and if they could be reduced with rest.

The purpose with this paper was to study if resting from training on pastern could affect the movement asymmetries in horses. The hypothesis in the study was that riding horses after a period of rest showed a lower degree of movement asymmetries.

This study contained 76 horses, all chosen from two different groups of horses who were already participants in ongoing studies about movement asymmetries at SLU. One group consisted of thirteen young Swedish riding horses, and the other group consisted of 63 older horses of different breeds belonging to Kavallerikasernen. All the horses’ movements were therefore evaluated with Lameness Locator every third month due to their participation in these studies. The horses included in this study should not have been showing lameness or have any injuries during the last four weeks before the two measurements. They should have been resting for at least four weeks more during the summer than during the period before, and all the horses should have been measured one time before and one time after the pastern period year 2017 or 2018.

The study showed that no statistic evidence was found to support the hypothesis. The horses did not show less movement asymmetries after the period of rest from training.

Main title:Betesgångens påverkan på symmetrin i rörelsemönstret hos unga och vuxna ridhästar
Authors:Weidenblad, Sara Elisabeth
Supervisor:Rhodin, Marie
Examiner:Hernlund, Elin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)
Keywords:rörelseasymmetrier, bete, betesgång, vila, rörelsemönster, hälta, ridhästar, Lameness Locator
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10614
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10614
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:02 Jul 2019 11:35
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 13:56

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics