Home About Browse Search
Svenska


Gunnarsson, Katarina, 2019. Juvenil demodikos och dess association med MHC klass II. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
963kB

Abstract

Demodikos är en hudsjukdom hos hund orsakad av hårsäckskvalstret Demodex. Normalt sett ingår Demodex i hudens normalflora men då kvalstret, på grund av ett förändrat immunförsvar, får möjlighet att proliferera ohämmat uppstår sjukdomen demodikos. Sjukdomen kan klassas som lokal eller generell beroende på lesionernas storlek och lokalisation. Det finns även två olika ålderskategorier; juvenil och adult demodikos. Den juvenila formen av sjukdomen drabbar hundar innan 12–18 månaders ålder. Bakgrunden är multifaktoriell och det har sedan länge varit en teori att det finns genetiska komponenter inblandade i patogenesen. Dessa genetiska faktorer verkar vara kopplade till immunförsvaret och mycket tyder på att en ärftlig T-cellsdefekt har stor betydelse för utveckling av sjukdomen.

Syftet med den här studien var att undersöka en eventuell association mellan Major Histocompatibility Complex klass II och en ökad eller minskad risk för att utveckla juvenil demodikos. Målet var att finna alleler och/eller haplotyper vilka utgör en risk eller uppvisar en skyddande faktor med avseende på sjukdomsutveckling. I studien ingick 215 hundar, 90 stycken av rasen mops och 125 stycken av rasen Staffordshire bullterrier. Bland mopsarna var 40 hundar fall och 50 hundar kontroller. För rasen Staffordshire bullterrier var motsvarande antal 43 stycken fall och 82 stycken kontroller. Från blod extraherades genomiskt DNA vilket sedan sekvenserades med avseende på generna DLA-DRB1, DLA-DQA1 samt DLA-DQB1.

Inom studiepopulationen för rasen mops hittades fyra DRB1-alleler, tre DQA1-alleler och sju DQB1-alleler. 14 olika haplotyper kunde identifieras. DRB1*01501, DQA1*00601 samt DQB1*02301 var de alleler som förekom med högst frekvens inom studiepopulationen. Bland haplotyperna var DRB1*01501/DQA1*00601/DQB1*02301 den vanligaste. En riskallel kunde identifieras; DQB1*02601, och en allel uppvisade skyddande effekt; DQB1*02301. Haplotyp DRB1*01502/DQA1*00601/DQB1*02301 var associerad med minskad risk för sjukdom.

Inom studiepopulationen för rasen Staffordshire bullterrier hittades nio DRB1-alleler, sex DQA1-alleler och tio DQB1-alleler. Totalt hittades 39 haplotyper. DRB1*00101, DQA1*00101 samt DQB1*00201 var de mest frekvent förekommande allelerna och bland haplotyperna var DRB1*00101/DQA1*00101/DQB1*00201 den vanligaste. Allel DRB1*01301 var associerad med en skyddande effekt.

Den här studien konfirmerar en genetisk association mellan DLA klass II och juvenil demodikos. Med statistiskt signifikant säkerhet identifierades inom studiepopulationen en riskallel, två alleler med skyddande effekt och en haplotyp med skyddande effekt. Baserat på resultaten går det att uttala sig om en ökad eller minskad risk gällande utveckling av sjukdom men det är viktigt att påpeka att juvenil demodikos är en multifaktoriell sjukdom. Flera olika genetiska riskfaktorer och miljöfaktorer har betydelse, sjukdomsutvecklingen är således inte enbart beroende av den genetiska uppsättningen hos DLA klass II.

,

Demodicosis is a canine skin disease caused by Demodex, a genus of mites. Normally, Demodex is part of the skin flora, but when the mite due to an altered immune response is allowed to replicate unchecked, it causes demodicosis. The disease can be classified as localized or generalized, depending on the size and location of the lesions. There are two age categories of the disease; juvenile demodicosis and adult demodicosis. Affected dogs younger than 12–18 months of age are classified as being affected by juvenile demodicosis. Juvenile demodicosis is a multifactorial disease and a well-known theory implicates a hereditary T-cell defect as an important part of the pathogenesis.

The aim of this study was to investigate associations between the Major Histocompatibility Complex class II and juvenile demodicosis. The goal was to identify alleles and/or haplotypes associated with the disease. There were two breeds included in the study with a total study population of 215 dogs. 90 of them were pugs and 125 were Staffordshire bull terriers. The pugs consisted of 40 cases and 50 controls and among the Staffordshire bull terriers, there were 43 cases and 82 controls. Blood was used to extract genomic DNA and the genes DLA-DRB1, DLA-DQA1 and DLA-DQB1 were sequenced.

In the pug study population, there were four DRB1-alleles, three DQA1-alleles and seven DQB1-alleles. In total, 14 different haplotypes were identified. DRB*01501, DQA1*00601 and DQB1*02301 were the most common alleles in the population. Among the haplotypes, DRB1*01501/DQA1*00601/DQB1*02301 was the most frequent. According to this study, DQB1*02601 was a risk allele and DQB1*0231 a protective allele. One haplotype, DRB1*01502/DQA1*00601/DQB1*02301, was associated with a lower risk of developing juvenile demodicosis. No other alleles or haplotypes were statistically significantly associated with the disease. A greater study population could possibly reveal further associations.

In the Staffordshire bullterrier population, there were nine DRB1-alleles, six DQA1-alleles and ten DQB1-alleles. In total 39 haplotypes were found. Among the alleles, DRB1*00101, DQA1*00101 and DQB1*00201 were the most frequent and among the haplotypes DRB1*00101/DQA1*00101/DQB1*00201 was the most common. Only one allele, DRB1*01301, showed statistically significant associations with juvenile demodicosis, and according to the results of this study, the presence of this allele protects against development of the disease.

In conclusion, this study confirms a genetic association between DLA class II and the probability to develop juvenile demodicosis. However, it is important to emphasize that juvenile demodicosis is a multifactorial disease depending on several genetic risk factors, as well as environmental factors. The disease is not solely depending on the genetics of the DLA class II-region.

Main title:Juvenil demodikos och dess association med MHC klass II
Authors:Gunnarsson, Katarina
Supervisor:Bergvall, Kerstin and Andersson, Göran
Examiner:Hamlin, Helene
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:juvenil demodikos, DLA, MHC, Staffordshire bullterrier,, Mops
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10809
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10809
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:30 Aug 2019 12:57
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 13:55

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics