Home About Browse Search
Svenska


Martin, Viktorsson, 2019. Delägarna i Snefringe Häradsallmänning - synen på skogens värden. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: SLU, School for Forest Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

The present study focused on the shareholders (one share equals one mantal in Swedish) among Snefringe häradsallmänning. Snefringe is most easily described as a privately-owned community forest that conducts active forestry. Snefringes present land holdings is approximately 7 800 hectares and the number of shareholders is approximately 540.

In 1993 the Swedish parliament decided that Swedish forest policy should consist of two equal goals, one environmental goal and one production goal. Therefore, people´s view and expectations of the forest have changed. At the same time, the forest has become increasingly more important as a renewable resource today. In order to make strategic decisions that don’t create conflicts of interest, it is important to understand the shareholders view and opinions about Snefringe.

The purpose of this study was to identify and compare the view of the economic, ecological, and social aspects among Snefringe häradsallmännings shareholders. Furthermore, the purpose was to investigate how and which type of information the shareholders want from Snefringe.

For data collection, one quantitative method was used in the shape of a questionnaire and one qualitative method was used in the shape of several interviews. The sample distribution for the questionnaire consisted of all the shareholders in Snefringe häradsallmänning.

The conclusions of the present study are that the shareholders think that Snefringe should be managed based on the following distribution; 46 percent economical, 30 percent ecological and 24 percent social values. The shareholders with less than a third of a mantal value the economic values lower than the shareholders with several mantal.

The shareholders want to receive information about finances and forest management via mail or e-mail. This information should preferably come from the board of Snefringe and the foresters.

,

Denna studie fokuserar på delägarna i Snefringe häradsallmänning. Snefringe är en häradsallmänning som bedriver ett aktivt skogsbruk. Markinnehavet för Snefringe är i dagsläget cirka 7 800 hektar och antalet delägare cirka 540 stycken.

År 1993 beslutade riksdagen att den svenska skogspolitiken ska bestå av två jämställda mål, ett miljömål och ett produktionsmål. Således har människors syn och förväntningar på skogen förändrats. Samtidigt har skogen fått en större roll som förnyelsebar resurs i dagens samhälle. För att lättare kunna fatta strategiska beslut, som inte skapar intressekonflikter, är det viktigt att ha en förståelse för delägarnas syn på och åsikter om Snefringe.

Syftet med föreliggande studie var att identifiera och jämföra delägarnas i Snefringe häradsallmänning syn på de ekonomiska, ekologiska och sociala värdena samt hur de vill få information från Snefringe.

För datainsamling användes en kvantitativ metod i form av en enkätstudie och en kvalitativ metod i form av en intervjustudie. Urvalet för enkätstudien var samtliga delägare i Snefringe häradsallmänning.

I dagsläget tycker delägarna att Snefringe häradsallmänning ska skötas utifrån fördelningen, 46 procent ekonomiska, 30 procent ekologiska och 24 procent sociala värden. Delägarna med mindre än ett tredjedels mantal värderar de ekonomiska värdena lägre än delägarna med fler mantal.

Delägarna vill främst få information om ekonomi och skogsskötsel via mejl eller post. Denna information ska helst komma från styrelse och förvaltare.

Main title:Delägarna i Snefringe Häradsallmänning - synen på skogens värden
Authors:Martin, Viktorsson
Supervisor:Sundstedt, Eric
Examiner:Stenhag, Staffan
Series:Examensarbete / SLU, Skogsmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:2019:07
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY002 Forest Management - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(S) > School for Forest Management
Keywords:ekonomiska värden, ekologiska värden, sociala värden
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10349
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10349
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:17 Apr 2019 11:46
Metadata Last Modified:18 Apr 2019 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics