Home About Browse Search
Svenska


Carlström, Elis and Karlsson, Ida, 2019. Hur påverkas skogsmaskinförarna på Holmen Skog av skiftarbete?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: SLU, School for Forest Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Holmen Skog är ett av Sveriges största skogsbolag och har sitt verksamhetsområde från Västerbotten ner till östra Småland. De upplever att de har problem med att rekrytera och locka nya skogsmaskinförare till branschen. Uppgiften blev då att undersöka om detta kunde bero på skiftarbete. Detta gjordes i form av en enkät där frågorna riktades mot upplevelsen av skiftarbete och psykosocial arbetsmiljö.

Enkäten skickades ut 2019 under två veckor i mars månad till 54 maskinförare varav 37 valde att svara (68,5 procent). Resultatet har arbetats fram under veckorna i april 2019 och visade på en stor spridning i svaren på flera av frågorna. De flesta maskinförarna (89 %) uppger att de har någon typ av negativ biverkning till följd av skiftarbete och många har problem med trötthet (40 %).

Slutsatsen av undersökningen är att maskinförarna upplever det som svårt att kunna kombinera skiftarbete med andra saker såsom fritidsaktiviteter och familj. Många upplever även att det är dåligt betalt och att de har för långa resesträckor till och från jobbet. Enkelskift skulle kunna vara en lösning på en del av problemen.

,

Holmen Skog is one of Sweden's largest forest companies and has its business area from Västerbotten down to eastern Småland. They find that they have problems recruiting and attracting new forest machine operators to the industry. The task was then to investigate whether this could be due to shift work. This was done in the form of a questionnaire where the questions were directed towards the experience of shift work and psychosocial work environment. The survey was sent out in 2019 for two weeks in March to 54 machine managers, of whom 37 chose to answer (68.5 percent). The results have been worked out during the weeks in April 2019 and showed a large spread in the answers to several of the questions. Most machine operators (89%) state that they have some type of negative side effect due to shift work and many have problems with fatigue (40%). The conclusion of the survey is that the machine operators find it difficult to combine shift work with other things such as leisure activities and family. Many also find that it is poorly paid and that they have too long travel distances to and from work. One shift could be a solution to some of the problems.

Main title:Hur påverkas skogsmaskinförarna på Holmen Skog av skiftarbete?
Authors:Carlström, Elis and Karlsson, Ida
Supervisor:Valund, Torbjörn
Examiner:Stenhag, Staffan
Series:Examensarbete / SLU, Skogsmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:2019:12
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY002 Forest Management - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(S) > School for Forest Management
Keywords:enkät, hälsa, psykosocial arbetsmiljö
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15452
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15452
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:26 Mar 2020 10:03
Metadata Last Modified:27 Mar 2020 02:00

Repository Staff Only: item control page