Home About Browse Search
Svenska


Fogelberg, Siri and Gissén, Frida, 2019. Skyfallshantering med blågrön infrastruktur : gestaltningsarbete avseende skyfallshantering för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
20MB

Abstract

Runt om i världen dör allt fler människor till följd av skyfall och extremväder. I och med klimatförändringarna väntas även Sverige få fler och större skyfall. När en katastrof inträffar är behovet av att samhällsviktig verksamhet fungerar som störst. Därför har MSB utrett vilka verksamheter som löper störst risk vid ett skyfall.

En av dessa identifierade verksamheter är Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Med denna utgångspunkt skapar detta masterarbete inom landskapsarkitektur en gestaltning för att skydda sjukhuset mot översvämning vid ett regn med en återkomsttid på 100 år. Detta genom att gestalta ytor där vatten magasineras vid skyfall. Studien genomförs med hjälp av Göteborgs Stads metod för skyfallsåtgärder som parallellt med denna studie utvecklas av Ramboll för stadens räkning. Som grund i metoden finns utpekade ytor för skyfallsmagasinering, där vi utifrån metoden valde vilka typer av lösningar som passar på vilken yta samt analyserade dess genomförbarhet.

Övriga analysmetoder som genomförts är platsstudier med Lynch-inspirerad analys, upplevelseanalys, topografisk analys samt timskisser. Ett gestaltningsprogram utgjorde en brygga från kunskapsöversikt, platsbesök av referensobjekt i Singapore, Sverige och Danmark till gestaltningen. Dessa delar av studien var betydelsefulla för kunskap, inspiration och lärdomar.

Studien visar att det är möjligt att skyfallsäkra Sahlgrenska sjukhuset, genom att titta på hela avrinningsområden som berör sjukhuset. Det resulterade i 5 skyfallsytor som tillsammans magasinerar 68000 kubikmeter vatten. Varje yta gestaltas utifrån de platsspecifika förutsättningarna med vissa gemensamma programpunkter.

Skyfallsyta 1: Guldhedshöjden är belägen på ett berg, högst upp i vattensystemet mellan bostadshus, skolor och förskolor. Den på platsen befintliga grusplanen sänks ner 1,2 meter och tillägg i gestaltningen blir en vågformad trappa och läktare, ett tak som skydd för regn och sol, två gräskullar för lek samt nyplantering av fruktträd.

Skyfallsyta 2: Guldhedsdalen är belägen i en dal med lövskog där många människor rör sig. I dalen går idag en liten bäck. För att magasinera vatten på denna plats byggs tre vallar. Dessa integreras med gångstråk vilket möjliggör nya promenadslingor samt en mindre utflyktsplats.

Skyfallsyta 3: Entrétorget är placerad utanför sjukhusets huvudentré. Denna yta sänks och skapar ett nytt parktorg. Parkdelen är utformad med inspiration från det närliggande naturreservatet Vitsippsdalen och har vattenelement och en storskalig plantering av vitsippor (Anemone ssp.). För att tillgängliggöra stråken över torget byggs broar samt en torgyta med sittplatser. Lekelement integreras vid torgytan.

Skyfallsyta 4: Vitsippsdalen är placerad vid sjukhusområdet på kanten av ravinen mot naturreservatet Vitsippsdalen. Platsbristen har resulterat i ett underjordiskt magasin som inte syns särskilt mycket för den vanliga besökaren. Ovanpå magasinet skapas en vistelseyta med bänkar och en utkiksplats över Vitsippsdalen. Stråken från sjukhusområdet till utkiksplatsen förstärks för att underlätta besökare att hitta hit. På magasinet blir det också yta för att ställa paviljonger som behövs för det ständigt växande sjukhuset.

Skyfallsyta 5: Fågeldammen är belägen längst ner i studiens avrinningsområde och är placerad i en kulturhistorisk park. Här finns idag en damm och för att kunna magasinera vatten förstärks denna damm med vallar. För att möjliggöra magasineringen genomförs även en sänkning av marknivåerna för den närliggande marken. I gestaltningen integreras nya gångstråk, en brygga samt en amfiteater.

,

Sweden is expected to experience an increased number of intense cloudbursts and flooding due to climate change. These events can lead to natural disaster and impose severe strain on society. The protection of vital societal functions and critical infrastructure is of highest importance. Therefore, the Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) identified specific vital societal functions as required in order to ensure the protection of given functionalities critical to society during cloudbursts. In Gothenburg, Sweden, significant flooding risk was identified in particular at the Sahlgrenska University Hospital area: this area serves as the focus of this thesis. The municipality identified a principal need to manage large amounts of water during heavy rain and suggested preliminary locations for these detention basins.
This thesis analyses how these local detention storages can be designed in order to provide their basic functions while preserving aesthetic and environmental values. This work’s aim is to develop design solutions that contribute to the protection of vital societal functions and critical infrastructure; this work’s ambition however is to propose such design solutions with a view to preserving a number of related recreational and ecological values.

In order to design detention storage, this thesis utilises a multi-faceted approach in conjunction with several different methods. First, it utilises part of a method that is still under development by the Gothenburg municipality. This method identifies the type of action required in general in addition to possible conflicts of interest which arise. The method also attempts to consolidate different parts of the local administrations in their decision-making process. This is complemented by a participatory method for site studies: a Lynch-inspired qualitative analysis, based on the analysts’ own experience of a site visit, together with a quantitative analysis of topographical circumstances and design constraints. A computer-aided design program constitutes an important bridge for combining values with data. Several research trips were conducted in order to gain more knowledge and overview through site visits of reference objects in Singapore, Sweden and Denmark; the data gathered was then input to the actual resulting design proposal.

The proposed solution involves five separate detention storage areas that together hold roughly 68,000 cubic meters of water. The design of each detention storage differs individually based on each location’s site-specific conditions. The designs presented suggest that there exist opportunities to create new and unique value for visitors, and that these values can be integrated in the design of the physical detention storage. It also shows that in many cases very large areas are needed to store the required water volume from an intense rainfall such as that from a statistical “100-year rain”. The study argues the importance of this design philosophy in such systems when working with cloudburst management.

Cloudburst management is a diverse subject that currently is not part of the landscape architect's education curricula and traditional professional role. However, there are strong indications that the need for such knowledge is likely to grow due to the increased focus on climate effects and focus on cloudburst management among local administrations.

Main title:Skyfallshantering med blågrön infrastruktur
Subtitle:gestaltningsarbete avseende skyfallshantering för Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Authors:Fogelberg, Siri and Gissén, Frida
Supervisor:Granvik, Madeleine
Examiner:Bergquist, Daniel and Johansson, Lars
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:skyfallshantering, landskapsarkitektur, blågrön infrastruktur, klimatanpassnig, gestaltning, vattenmagasinering, skyfall
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10478
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10478
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:22 May 2019 13:11
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 12:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics