Home About Browse Search
Svenska


Gustafsson, Isabella, 2019. En jämförelse av hästens allmäntillstånd efter första respektive revaccination med EHV vaccin. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

[img]
Preview
PDF
437kB

Abstract

Equine herpesvirus (EHV) is a common virus in horse populations around the world. The condition is counted as a notifiable disease in Sweden. There are currently nine different types. EHV-1,4 are the two most common types causing diseases in horses. The condition causes respiratory infections, abortion and/or neurological disease. The virus is primarily an airborne infection and is spread through droplet infections. Symptoms by EHV can be fever, decreased appetite, tiredness, coughing, abnormal breathing sounds, swelling in the limbs and ataxic in horse’s hind legs. Today there is one vaccine available in Sweden against EHV-1,4.

Most horses around the world suffer from EHV. Equip EHV-1, 4 is a vaccine, developed to create immunization of the disease. There are few studies done on this subject. The purpose of this study was to find out if there are differences in general condition between already vaccinated horses and horses immunize with EHV-1,4 for the first time. To fulfill the study twenty trotting horses were used from the Swedish National Trotting School, Wången. Ten of twenty horses had been vaccinated before. A clinical protocol of a horse grooms view on the horse general condition was assembled, and two standardized work tests were conducted as a potential method of finding subclinical symptoms.

The result of the study showed differences in general conditions between previously vaccinated horses and horses immunize for the first time. All horses except two showed an increase in body temperature after vaccination. The vaccine had no obvious effect on the appetite of the horses, but water consumption decreased. Inoculating on a Friday after training and training the horse high intensively again on Monday is practicable and possible. The result of the work tests showed no negative effects on the horse's heartrate when resting, working or recovering.

In this study the horse’s general conditions were examined before and after vaccination based on several different clinical signs. The results indicate that the vaccine had no adverse effect on the horse’s general condition. Horse owners, trainers and grooms should therefore not be afraid to vaccinate their horses with Equip EHV-1, 4.

,

Hästens herpesvirus (EHV) är ett högaktuellt och vanligt förekommande virus hos hästar. Sjukdomstillståndet (abort och neurologisk form) räknas som en anmälningspliktig sjukdom. I nuläget finns det nio olika typer. Typ ett och fyra är de vanligaste virustyperna som orsakar sjukdom hos häst. EHV-1,4 förorsakar övre luftvägsinfektioner, abort och eller neurologisk sjukdom. Viruset är främst en luftburen smitta och sprids genom droppinfektioner. Symptom kan vara feber, nedsatt aptit, trötthet, näsflöde, hosta, onormala andningsljud, svullnad i benomfång samt vinglighet i hästen bakdel. Idag finns det vaccin mot EHV-1,4.

Flertalet hästar världen över drabbas av EHV. Equip EHV-1,4 är ett vaccin, framtaget för att skapa immunisering mot sjukdomstillståndet. Det finns få studier gjorda inom ämnet. Syftet med denna studie var att ta reda på ifall det finns skillnader i allmäntillstånd mellan redan vaccinerade hästar och hästar immuniserade med vaccinet för första gången. För att genomföra studien användes tjugo travhästar, från Riksanläggningen för travhäst - Wången, där tio av dem var vaccinerade sedan innan. Ett kliniskt protokoll ur ett hästskötarperspektiv sammansattes och två standardiserade arbetsprov genomfördes.

Resultatet av studien visade skillnader i allmäntillstånd mellan redan vaccinerade hästar och hästar immuniserade för första gången. Samtliga hästar utom två visade en ökning i temperatur efter vaccination. Vaccinet hade ingen anmärkningsvärd påverkan på hästarnas aptit men vattenkonsumtionen minskade. Att vaccinera på fredagen och därefter träna sin travhäst hög intensivt på måndagen veckan efter är genomförbart utifrån den data studien tillgått. Resultatet av arbetsproven visade ingen negativ effekt på hästarnas vilopuls, maxpuls eller återhämtningspuls. I denna studie har hästens allmäntillstånd undersökts före och efter vaccination utifrån flertalet olika kliniska faktorer. Resultatet tyder på att vaccinet inte har någon negativ påverkan på hästens allmäntillstånd. De skillnader som sågs är så små att de inte har en negativ effekt. Hästägare, tränare och hästskötare bör inte vara rädda för att immunisera sina hästar med Equip EHV-1,4, särskilt då herpesvirus tycks orsaka allt fler problem i den svenska hästpopulationen.

Main title:En jämförelse av hästens allmäntillstånd efter första respektive revaccination med EHV vaccin
Authors:Gustafsson, Isabella
Supervisor:Hedenström, Ulf
Examiner:Rhodin, Marie
Series:Examensarbete på kandidatnivå / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Hippologenheten
Volume/Sequential designation:K100
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK004 Bachelor of Science in Equine Studies 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)
Keywords:equine herpesvirus, horse, virus, EHV-1, EHV-4, vaccination, clinical horse examination
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10918
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10918
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology and biochemistry
Language:Swedish
Deposited On:19 Sep 2019 07:43
Metadata Last Modified:29 May 2020 12:27

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics