Home About Browse Search
Svenska


Hellgren, Klara, 2019. Tonårstjejers offentliga platser : en fallstudie av Frizon i Umeå. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Syftet med detta arbete är att genom undersökande av Frizon, en mötesplats i Årstidernas park i Umeå, hitta gestaltningsprinciper som landskapsarkitekter kan arbeta med för att skapa platser som tilltalar tonårstjejer. Genom denna fallstudie undersöks även om planering tillsammans med tonårstjejer kan resultera i jämställda offentliga miljöer. Metoden var litteraturstudie, intervju med landskapsarkitekt Annica Forsberg och observationer i Frizon. Resultatet visar att Frizon gestaltades för att vara unik, kunna användas året runt, vara en trygg mötesplats med sittytor där brukare kan betrakta utan att själva synas. Resultatet visar även att tonårstjejer vill ha en mysig mötesplats för umgänge i grupp. De vill också kunna använda Wi-Fi och lyssna på musik. Tjejerna vill att Frizon ska sticka ut men inte vara ”tjejig”. Resultatet av observationerna visar att de vanligaste aktiviteterna bland tonårstjejer är att sitta i hänggunga och prata, lyssna på musik och äta. Bland tonårskillar är det att klättra, sitta eller stå och prata, lyssna på musik och att leka. Observationerna visar även att Frizon används av flera åldersgrupper och kön mitt på dagen. På eftermiddagen är tonåringarna i majoritet och vid solnedgången är endast tonårstjejer i Frizon. Tonårstjejernas kvällsbesök indikerar att Frizon upplevs som en trygg plats. Slutsatser som kan dras utifrån resultaten är att Frizon är en jämställd plats då den används av både killar och tjejer, samt att Frizons gestaltningsprinicper attraherar människor i alla åldrar.

,

The purpose of this essay is to find design principles through exploration of Frizon, a venue in Årstidernas park in Umeå, that landscape architects can work with to create places that attract teenage girls. This case study also investigates the result of planning with teenage girls, which involves questions of whether it can result in an equal public place. The methods used, were literature study, an interview with landscape architect Annica Forsberg, and observations in Frizon. The result shows that Frizon was designed to be unique, to be used all year round, to be a safe meeting place with seating areas where you can look without being seen. The result also shows that teenage girls want a cozy meeting place for socializing. They want to be able to use Wi-Fi and listen to music. The girls want Frizon to stand out but not be "girly". The result of the observations shows that the most common activities among teenage girls is to sit on the swing seats, talk, listen to music and eat. The most common activities among teenage boys is to climb, sit or stand, talk, listen to music and to play. The observations also show that Frizon is used by several age groups and genders during the day. In the afternoon, the teenagers are in majority and at sunset there are only teenage girls in Frizon. The teenage girls' evening visits indicate that Frizon is perceived as a safe place. Conclusions that can be drawn from the results are that Frizon is an equal place since it is used by both boys and girls, and that Frizon's design principles attract people of all age groups.

Main title:Tonårstjejers offentliga platser
Subtitle:en fallstudie av Frizon i Umeå
Authors:Hellgren, Klara
Supervisor:Eriksson, Malin
Examiner:Vicenzotti, Vera
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:tonårstjejer, offentliga platser, jämställdhet, gestaltningsprinciper, Frizon
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10635
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10635
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:03 Jul 2019 13:13
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 12:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics