Home About Browse Search
Svenska


Hagerlind, Martina, 2019. Tidsförskjutning mellan häst och ryttares rörelser vid ridning. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
443kB

Abstract

Ett av dressyrens huvudmål är att skapa harmoni mellan häst och ryttare, och en förutsättning för detta är att ryttaren har en välbalanserad och följsam sits. Syftet med detta arbete var att utreda i vilken utsträckning ryttare rör sig i harmoni med hästen under ridning, det vill säga om ryttarens rörelser följer hästens utan större fasförskjutning, liksom om det förekommer en tidsförskjutning mellan hästens olika kroppssegments vertikala rörelser vid ridning i nedsutten trav.

Data användes från ett tidigare utfört experiment då tio meriterade dressyrryttare korsvis ridit tio hästar, under ett standardiserat dressyrprogram. Data registrerades med mätenheter för tröghetsnavigering (IMU, inertial measurement units) placerade på hästarnas nacke och ländrygg, respektive ryttarnas bröstrygg. Omfånget och tiden för den vertikala förflyttningen av olika kroppssegment jämfördes hos både häst och ryttare, under olika övningar i nedsutten trav, och skillnaden testades för statistisk signifikans med hjälp av parade t-test, med tvåsidig fördelning. I detta arbete gjordes en begränsning till två ryttare och tio hästar, sensorerna på ryttarens bröstrygg, hästens nacke och ländrygg samt övningarna trav snett igenom, diagonalsluta åt höger och vänster samt volt till höger och vänster.

Signifikant fasförskjutning mellan häst och ryttare kunde ses i alla övningar hos båda ryttarna, i samtliga fall var ryttarens rörelser efter hästens. Vid ridning i trav snett igenom var båda ryttarna efter hästen i stegets alla faser, medan de vid ridning på voltspår och i sluta endast var efter hästen i delar av steget. I sluta och på volt kunde också en skillnad mellan ryttarna ses, där ryttare 2 i delar av steget var mer efter hästen än ryttare 1 på samma häst. Mellan hästens nacke och ländrygg kunde fasförskjutning ses i alla övningar och för båda ryttarna, men endast i delar av steget, och i samtliga fall var nackens rörelser efter ländryggens. Vid ridning på voltspår uppvisade hästens nackrörelser och ryttarens bröstryggsrörelser fasförskjutning relativt hästens ländryggsrörelser, i samma delar av steget.

Fasförskjutning förekommer alltså både mellan häst och ryttares rörelser och mellan hästens olika kroppssegments rörelser vid ridning såväl på raka som böjda spår i nedsutten trav. Graden av fasförskjutning varierar mellan övningar och till viss del även mellan olika ryttare. Hästryttarinteraktion är ett komplext ämne och för att få en bättre bild av fasförskjutning mellan häst och ryttares rörelser bör samtliga gångarter och ytterligare övningar studeras, liksom den eventuella effekten på ridkvaliteten, hästens rörelser och graden av lösgjordhet.

,

Harmony between horse and rider is one of the main goals in riding, and an important assessment point when competing in dressage. The aim of this study was to investigate to what extent horse and rider move in phase, and if there is a phase shift between vertical movements of the horse’s different body parts, when riding in different exercises at sitting trot.

Ten professional dressage riders all rode the same ten horses for a standardized dressage program. Horses and riders were equipped with inertial measurement units placed on the horses’ poll and lumbar back and on the riders’ upper back. Using data from the inertial measurement units, vertical displacement maximum and minimum value time was compared between the different body parts of horse and rider and tested for significant differences by using two-tailed t-test. This study was limited to only two riders, comparing data from the sensors placed on the rider’s back, the horses lumbar back and the horse’s poll, in the exercises trot on the diagonal, half pass to the right and left, and circle to the right and left.

In all exercises both riders moved out of phase relative to the horse. In trot on the diagonal, phase shift occurred in all phases of the step, while in half pass and riding on the circle it only occurred in parts of the step. A difference between the riders could be seen in half pass and on the circle, with rider 2 moving more out of phase than rider 1 in some parts of the step. Regarding the vertical movement of the horse’s poll and lumbar back, the poll moved out of phase relative to the lumbar back in one or more parts of the step, in all exercises and for both riders.

Phase shift occurs both between the vertical movements of horse and rider, and of the horse’s different body parts, when riding in sitting trot. The extent seems to depend on both variety of exercise and rider. One way to better understand the complexity of horse-rider interaction is by further investigation of phase shift between horse and rider, in all gaits and additional exercises, and of the possible effects of phase shift on quality of riding, movements and suppleness of the horse.

Main title:Tidsförskjutning mellan häst och ryttares rörelser vid ridning
Authors:Hagerlind, Martina
Supervisor:Egenvall, Agneta
Examiner:Hernlund, Elin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:häst-ryttarinteraktion, fasförskjutning, ridning, häst, ryttare
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10600
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10600
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:02 Jul 2019 07:58
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 13:56

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics