Home About Browse Search
Svenska


Cui, Xiaoqing, 2019. Baltic blue mussel (Mytilus edulis L.) and black soldier fly (Hermetia. illucens) combined with pea protein concentrate as protein sources in feed for rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
865kB

Abstract

A feeding trial was conducted for 9 weeks to test the growth performance, nutrient retention and digestibility in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) in order to assess the potential of Baltic blue mussel meal (Mytilus edulis L) and black solider fly larvae (Hermetia illucens) meal as protein sources. The dietary treatments consisted of one control diet based on high quality fishmeal, one control diet based on pea protein concentrate for testing dietary palatability and two fishmeal-free experimental diets where approximately 20% of the crude protein from the fishmeal was replaced with the protein from either de-shelled blue mussel meal or larvae meal on a dry matter basis. These four experimental diets were randomly fed to quadruplicate groups of fish. Replacing the dietary fishmeal with mussel meal and larvae meal negatively affected feed intake, final body weight, specific growth rate, feed conversion ratio and nutrient retention of rainbow trout. The apparent digestibility coefficient (ADC) of crude protein, crude lipid, and essential amino acids was not affected by replacing the dietary fishmeal with mussel meal and fish fed mussel meal diet even displayed increased nutrients digestibility, compared with fish fed control diet. Replacing fishmeal with larvae meal did not affect the apparent digestibility coefficient of crude protein.
In conclusion, the ADC values showed that both mussel meal and larvae meal could be regarded as promising protein sources for rainbow trout. However, the growth performance and nutrient retention were negatively affected by low feed intake. The absence of fishmeal and the high inclusion of pea protein concentrate in the diets resulted in the poor palatability and were considered the reasons of low feed intake. Therefore, inclusion of fishmeal or feed stimulants might be needed to increase feed palatability. Furthermore, the inclusion of pea protein should be adjusted to an appropriate level.

,

En foderförsök genomfördes under 9 veckor för att testa tillväxtprestanda, näringsinnehåll och smältbarhet i regnbåge (Oncorhynchus mykiss) för att bedöma potentialen för Östersjö blå mussla (Mytilus Edulis) och amerikansk vapenfluga (Hermetia Illucens) som proteinkällor. Kostbehandlingarna bestod av en kontrollfoder baserad på fiskmjöl, en kontrollfoder baserad på ärtproteinkoncentrat för testning av smaklighet och två fiskmjölfria försöksfoder där cirka 20% av råproteinet från fiskmjölet ersattes med proteinet från skalad blå musslor eller larvmjöl, på torrsubstans basis. Dessa fyra försöksfoder matades slumpmässigt till fyrdubbla grupper av fisk. Byte av fiskmjöl med musslor och larvmjöl har negativt påverkat foderintag, slutlig kroppsvikt, specifik tillväxthastighet, foderomvandlingsförhållande och näringsinnehåll av regnbåge. Den uppenbara smältbarhetskoefficienten för råprotein, rå lipid och essentiella aminosyror påverkades inte av att ersätta fiskmjöl med blåmusslor och fisk matad med musselmjölfoder, även visat ökad näringsämnes smältbarhet jämfört med fisk matad kontrollfoder. Byte av fiskmjöl med larvsmjöl påverkar inte den uppenbara smältbarhetskoefficienten för råprotein.

Sammanfattningsvis visade ADC-värdena att både blåmusslor och larvsmjöl kan betraktas som lovande proteinkällor för regnbåge. Växthastigheten och näringsinnehållet påverkades dock negativt av ett lågt foderintag. Frånvaron av fiskmjöl och den höga upptagningen av ärtproteinkoncentrat i foder resulterade i den dåliga smakligheten och ansågs orsakerna till lågt foderintag. Därför kan inkludering av fiskmjöl eller foderstimulerande medel behövas för att öka foder smaklighet till fisk. Dessutom bör införandet av ärtprotein justeras till en lämplig nivå.

Main title:Baltic blue mussel (Mytilus edulis L.) and black soldier fly (Hermetia. illucens) combined with pea protein concentrate as protein sources in feed for rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)
Authors:Cui, Xiaoqing
Supervisor:Vidakovic, Aleksandar and Lalander, Cecilia
Examiner:Langeland, Markus
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VM006 Animal Science - Master's Programme
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:aquaculture, rainbow trout, Baltic blue mussel, black solider fly larvae, digestibility, protein, fishmeal replacement
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10542
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10542
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Fisheries and aquaculture - General aspects
Language:English
Deposited On:25 Jun 2019 10:58
Metadata Last Modified:26 Jun 2019 01:01

Repository Staff Only: item control page