Home About Browse Search
Svenska


Helmersson, Jannica, 2019. Insekter – ett resurseffektivt hundfoder?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management

[img]
Preview
PDF
495kB

Abstract

En ökande hundpopulation ökar även behovet av att finna nya födokällor för produktion av hundfoder. En tredjedel av den mat som produceras till humankonsumtion slängs. För att öka den cirkulära biobaserade ekonomin kan insekter uppväxta på olika restströmmar användas som råvara i foder. I denna litteraturstudie undersöks möjligheten att använda amerikansk vapenfluga (AVF; Hermetia illucens), även kallad black soldier fly, som proteinråvara i hundfoder. Hundar har ett behov av att essentiella aminosyror tillförs via födan för en god tillväxt och hälsa. Amerikansk vapenfluga visar sig innehålla proteiner av hög kvalitet och studier tyder på att aminosyrorna har en hög smältbarhet hos hundar. Den första begränsande aminosyran vid utfodring av amerikansk vapenfluga som enda proteinråvara visar sig vara kombinationen av metionin och cystein. Beroende på fodrets tillverkningsmetod kan det vara lämpligt att komplettera proteinfodermedlet med andra animaliska proteinråvaror. För att uppnå en så hög resurseffektivitet som möjligt bör kompletteringen ske med råvaror som inte konkurrerar med human föda. Vidare forskning kan göra det möjligt att använda flera olika restströmmar som substrat i insektsproduktionen och även ge mer information om effekterna av att använda amerikansk vapenfluga i ett hundfoder.

,

An increasing dog population also increases the need to find new food sources for dog food production. One third of the produced food for human consumption is discarded. To increase the circular biobased economy, insects grown on different residual streams can be used as raw product in food. In this literature study, the possibility of using black soldier fly, also called amerikansk vapenfluga (AVF; Hermetia illucens), as protein raw product in dog food is examined. Dogs have a need for essential amino acids to be concluded in food for good growth and health. AVF turns out to contain high quality proteins and studies indicate that the amino acids have a high digestibility in dogs. The first limiting amino acid when feeding AVF as the only protein raw product is found to be the combination of methionine and cysteine. Depending on the feed process it can be suitable to supplement the protein feedstuff with other animal protein raw products. To achieve the highest possible resource effectivity, the supplement should be made with protein raw products that do not compete with human food. Further research can make it possible to use multiple residual streams as a substrate in the insect production and provide more information about the effects of using AVF in a dog food.

Main title:Insekter – ett resurseffektivt hundfoder?
Authors:Helmersson, Jannica
Supervisor:Langeland, Markus
Examiner:Lundh, Torbjörn
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Keywords:Hermetia illucens, amerikansk vapenfluga, amerikansk soldatfluga, black soldier fly, insekter, hundfoder, proteinfodermedel, resurseffektivitet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10620
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10620
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Animal physiology - Nutrition
Language:Swedish
Deposited On:03 Jul 2019 10:11
Metadata Last Modified:05 Jul 2019 11:50

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics