Home About Browse Search
Svenska


Holm, Hjalmar, 2019. Investigation of constitutive phloem phenolics in European ash (Fraxinus excelsior) with different phenotypic susceptibility to ash dieback. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Southern Swedish Forest Research Centre

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

European Ash (Fraxinus excelsior) is an important species for biodiversity through-out Europe. The species is critically threatened due to an alien invasive fungus, Hymenoscyphus fraxineus. Some individual F. excelsior trees however show better resistance to H. fraxineus giving hope that the population can be saved. The under-lying mechanisms associated with this resistance however are still not clear. In ear-lier work, chemotypes could be clearly distinguished between susceptible and re-sistant ash trees.
The aim of this thesis is to investigate the quantitative and qualitative differences in ash constitutive phenolics that may in part explain the observed resistance in some ash trees. Ash trees of known susceptibility to H. fraxineus from five different European countries were sampled for stem phloem tissue and phenolics were ex-tracted in a butylated hydroxyanisole methanol solution. Chemical analysis using Time-of-Flight Mass spectrometry reveals significant differences in levels of several phenolic compounds, foremost the coumarin fraxin and the secoiridoid ligustroside, which is more prevalent in trees resistant to H. fraxineus than in susceptible ones. Fraxin is also more abundant in the resistant natural host of H. fraxineus, F. mands-hurica, than in susceptible species, such as F. excelsior. This study may help in advancing breeding efforts by identifying potential biomarkers that are associated with resistance.

,

Asken (Fraxinus excelsior) är ett viktigt träd för biodiversitet inom stora delar av Europa. Arten är nu hotad av en invasiv sjukdomsbringande svamp, Hymenoscyp-hus fraxineus. Vissa askträdsindivider visar på en bättre resistens mot H. fraxineus, vilket inger hopp för att kunna rädda arten. De underliggande mekanismerna för denna resistans är emellertid inte fullt ut förstådd än, men i tidigare arbeten har man kunnat särskilja kemotyper mellan mottagliga och resistanta askar.
Syftet med denna studie är att undersöka de kvantitativa och kvalitativa skillna-derna i sammansättningen av askens konstitutiva fenoler, vilka till dels förmodas kunna förklara den observerade resistansen hos vissa askträd. Floemprover togs från kvistar på askar av känd känslighetsgrad till H. Fraxineus från fem europeiska länder och fenoler extraherades i en butylerad hydroxyanosol-metanol-lösning. Ke-misk analys med hjälp av tidsflykts-masspektrometer (en. Time-of-Flight) visade på signifikanta skillnader i nivåer av flertalet fenoler, företrädesvis kumarinen fraxin och secoiridoiden ligustrosid, som finns i betydligt större mängd i askar resistenta mot H. Fraxineus än i mer mottagliga artfränder. Fraxin förekommer också i högre nivåer i patogenen H. Fraxineus’ naturliga, och resistanta, värdart, manchurisk ask, F. mandshurica, än i mottaglia arter, såsom F. excelsior. I och med denna upptäckt ter sig försöken att genom förädlingsarbete för resistans rädda asken som ekologiskt och ekonomiskt funktionell art som mer hoppfulla.

Main title:Investigation of constitutive phloem phenolics in European ash (Fraxinus excelsior) with different phenotypic susceptibility to ash dieback
Authors:Holm, Hjalmar
Supervisor:Cleary, Michelle and Elsafy, Mohammed Ahmed Omer
Examiner:Oden, Per
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:311
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Southern Swedish Forest Research Centre
Keywords:ash, Fraxinus excelsior, dieback, Hymenoscyphus fraxineus, phenolics, secondary metabolites
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-11006
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-11006
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:English
Deposited On:08 Oct 2019 10:40
Metadata Last Modified:09 Oct 2019 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics