Home About Browse Search
Svenska


Dahlberg, Amanda, 2019. Filamentous fungus Paecilomyces variotii in feed for Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) : assessment of apparent digestibility and early signs of inflammation. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Aquaculture production has been increasing rapidly over the last few decades and therefore the amount of feed needed for the increasing production is also on the rise. Salmonids and other farmed carnivorous fish require high amount of protein in their diets, which is currently supplied mostly by fish meal or soy bean. Therefore, there is a need to identify other alternative sustainable protein sources, preferably those that are not grown on arable land or can be used directly for human consumption. Single cell protein are microorganisms such as fungi, bacteria, yeast and mould, that contain a high level of protein and can be grown on various substrates such as resi-dues from other industries. Filamentous fungus Paecilomyces variotii is a mould that can be grown on residues from the wood industry and is characterized by a high pro-tein content.

The objective of this thesis is to assess the potential of using P. variotii as protein source in diets for rainbow trout (Onchorhyncus mykiss) through assessment of ap-parent digestibility. In addition, intestinal samples were taken for histological analysis of early signs of intestinal inflammation. P. variotii has been included in diets to rainbow trout at 20% and 30% inclusion levels. Results show that the inclusion of P. variotii at all levels lowered the apparent digestibility coefficient of the diet dry matter, gross energy and crude protein. However, apparent digestibility of the test ingredient was higher for dry matter, energy and crude protein when the test ingredient was exposed to double extrusion during the feed production. Signs of inflamed intes-tines were least present in fish fed diet with 20% inclusion of test ingredient which may indicate a positive effect of P. variotii in the gut at lower inclusion levels.

,

Produktionen av akvakultur har hastigt ökat de senaste årtiondena och därmed även mängden foder som behövs inom produktionen. Laxfiskar, och andra fiskar som används inom fiskodlingen och är karnivorer, behöver en viss andel protein i deras foder vilket vanligtvis tillförs av fiskmjöl eller soja för närvarande. Det finns därför ett behov att identifiera alternativa hållbara proteinfoder som kan ersätta fiskmjöl och andra produkter, företrädesvis foder som inte kräver odlingsbar mark eller som kan användas som råvara direkt till människor. Encelligt protein är mikroorganismer som svampar, bakterier, jäst och mögel som innehåller en stor andel protein och kan växa på ett flertal olika substrat, som restprodukter från andra industrier. Paecilomyces variotii är en mögelsort som kan växa på restprodukter från skogsindustrin och kännetecknas av ett högt proteininnehåll.

Syftet med denna uppsats är att utvärdera potentialen att använda P. variotii som proteinkälla i foder till regnbåge (Oncorhynchus mykiss) genom att mäta skenbar smältbarhet. Utöver det, utfördes histologisk analys av tarmprover för att undersöka tidiga tecken på inflammation. P. variotii blev inkluderat i dieter till regnbåge med 20% och 30%. Resultatet visar att inkludering av P. variotii, både 20% och 30%, minskade koefficienten för skenbar smältbarhet gällande torrsubstans, energi och råprotein. Resultatet för skenbar smältbarhet av testingrediensen var dock högre gäl-lande torrsubstans, energi och råprotein då testingrediensen blivit extruderad vid två tillfällen under fodertillverkningen. Tecken på inflammation i tarmarna var minst hos de fiskar som blivit fodrade med dieten innehållande 20 % av testingrediensen vilket skulle kunna indikera en positiv effekt av P. variotii på tarmarna vid en låg inbland-ning.

Main title:Filamentous fungus Paecilomyces variotii in feed for Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)
Subtitle:assessment of apparent digestibility and early signs of inflammation
Authors:Dahlberg, Amanda
Supervisor:Vidakovic, Aleksandar and Sundh, Henrik
Examiner:Baruah, Kartik
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:Rainbow trout, single cell protein, Paecilomyces variotii, apparent digest-ibility coefficient, inflammation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10423
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10423
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Aquaculture production
Language:English
Deposited On:10 May 2019 11:58
Metadata Last Modified:11 May 2019 01:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics