Home About Browse Search
Svenska


Wennman, Eva, 2019. Insekter som råvara i kattfoder. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management

[img]
Preview
PDF
738kB

Abstract

Katten är Sveriges vanligaste sällskapsdjur och det finns över en miljon katter i landet vilket medför en stor efterfrågan på kattfoder. Katten är en strikt karnivor och dess näringsbehov skiljer sig jämfört med de flesta sällskapsdjur då animaliskt protein utgör en viktig del av kattens diet. I dagens samhällsdebatt om hållbarhet och resurseffektivitet gällande foder och matproduktion har insekter föreslagits som ett alternativ till animaliskt protein för både människor och djur. Ett sätt att bättre utnyttja våra resurser kan vara att föda upp insekter på exempelvis matavfall och sedan använda dem som råvara i kattfoder. Dessutom bidrar det till en alternativ lösning till den ökande efterfrågan på kattmat. Syftet med denna litteraturstudie är att öka kunskapen om användandet av insekter i kattfoder. Larven från svart vapenfluga (Hermetia illucens) har visat sig vara lämplig till detta eftersom den innehåller mycket protein och fett, dock saknar den aminosyran taurin och vitamin K som är essentiella för katten. Det är även möjligt att utnyttja ett flertal olika substrat så som slaktrester och gödsel till uppfödningen av larverna. Insekters exoskelett innehåller en stor mängd av den osmältbara fibern kitin, vilket kan leda till en överskattning av proteininnehållet. Insekter som föds upp för att användas som fodermedel till andra djur räknas inom rådande regelverk som produktionsdjur och får därför inte användas som foder till livsmedelsproducerande djur. Att utfodra katter med insekter är däremot tillåtet. Det har gjorts få studier på insekter som råvara i kattfoder, men de resultat som finns tyder på att det bör vara möjligt att ersätta exempelvis fiskmjöl med insektsmjöl till en viss grad. Insekter är en del av den ferala kattens naturliga diet och katter som utfodrats med insektsbaserat foder har kunnat acceptera och tolerera foder innehållandes upp till 22 % insektsmjöl av larven från svart vapenfluga.

,

The cat is Sweden's most common companion animal and there are over one million cats in the country which causes a great demand for cat food. The cat is a strict carnivore and its nutritional needs differs from most pet animals, since animal protein is an important part of the cat's diet. In today's social debate on sustainability and resource efficiency regarding feed and food production, insects have been proposed as an alternative to animal protein for both humans and animals. One way to better utilize our resources can be to breed insects on, for example, food waste and then use them as feed ingredients in cat food. In addition, it contributes to an alternative solution to the increasing demand for cat food. The purpose of this literature study is to increase knowledge about the use of insects in cat food. The larva from black soldier fly (Hermetia illucens) has proved to be suitable for this in because it contains a lot of protein and fat, but lacks the amino acid taurine and vitamin K which are essential for the cat. In addition, it is also possible to utilize a number of different substrates such as abbattoir waste and manure for the production of the larvae. The insect exoskeleton contains a large amount of the indigestible fiber chitin which can lead to an overestimation of the protein content. Insects that are produced to be used as feed for other animals are included in existing regulations as production animals and must therefore not be used as feed for food-producing animals. Feeding cats with insects, however, is permitted. Few studies have been done on insects as a feed ingredient in cat food, but the results that exist indicate that it should be possible to replace, for example, fishmeal with insectmeal to a certain extent. Insects are part of the feral cat's natural diet and cats fed with insect-based feed have been able to accept and tolerate feed containing up to 22% insect meal of the larva from black soldier fly.

Main title:Insekter som råvara i kattfoder
Authors:Wennman, Eva
Supervisor:Lundh, Torbjörn
Examiner:Langeland, Markus
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:Other
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Keywords:cat, feline, food, nutrition, black soldier fly, insect, sustainable development, resource efficiency, bioconversation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10618
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10618
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Animal physiology - Nutrition
Language:Swedish
Deposited On:03 Jul 2019 08:00
Metadata Last Modified:05 Jul 2019 11:51

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics