Home About Browse Search
Svenska


Juhlin, Philip, 2019. Humussyrornas roll i odlingssystemet : påverkan på växtproduktivitet vid applicering av humussyror. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
892kB

Abstract

Förstöringen av odlingsbar mark orsakas till stor del av jordbruket och är ett hot mot matproduktionen och matsäkerheten. Odlingsbara arealen minskar samtidigt som efterfrågan på mat ökar. För att möta detta behöver odlingssystemens produktivitet öka utan fortsatt markförstöring. Målet med denna litteraturstudie är att undersöka hur humussyror som är en del av organiskt material kan appliceras för att öka odlingssystemets produktivitet på ett ekologiskt hållbart sätt. Litteraturstudien fann att humussyrorna ökar växtens upptag av makro och mikronäringsämnen genom att öka den aktiva transporten genom plasma membranet, detta leder till att en mindre mängd gödsel kan användas till samma avkastning. Humussyrorna visade även en ökad tillväxt av sidorötter. Den ökade rottillväxten har betydelse för växtens vatten och näringsupptag men bidrar även till en större area för fördelaktiga mikroorganismer att leva på. Dessa bidrar till en assimilering av näring och en ökad produktion av organiska syror och växthormoner som främjar växtens tillväxt och tolerans till biotisk och abiotisk stress. Humussyror kan öka odlingssystemens produktivitet genom att effektivisera växten och minska behovet av gödsel, vatten och växtskyddsmedel.

,

The destruction of arable land is to a large degree caused by agriculture and is a threat to food production and food security. Arable land is decreasing but at the same time the human population and the demand for food increasing. To meet this demand the productivity of cropping systems need to increase without continuing to cause land degradation. The goal of this study was to investigate how humic acids which is a large part of organic matter can be applied to increase the productivity of cropping systems in an ecologically sustainable way. The study found that humic acids extracted from different organic sources could increase the plants uptake of nutrients by increasing the active transport through the plasma membrane, leading to a decrease in the amount of fertilizer needed. Humic acids also showed an increase in the growth of lateral roots. The increase in root growth and thereby root area has influence on the plants water and nutrient uptake. The root area also provides bigger surface for microorganisms to inhabit. These microorganisms can promote the growth of plants by assimilating nutrients and producing organic acids and hormones, which enhances the plants tolerance to biotic and abiotic stress. Humic acids can increase the productivity of cropping systems by optimizing the plants and decrease the need for fertilizer, water and pesticides.

Main title:Humussyrornas roll i odlingssystemet
Subtitle:påverkan på växtproduktivitet vid applicering av humussyror
Authors:Juhlin, Philip
Supervisor:Karlen, Helena
Examiner:Asp, Håkan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:Tillväxtfrämjande bakterier, fulvosyror, organiskt material, rottillväxt, stresstolerans, näringsupptag, growth promoting bacteria, fulvic acids, organic matter, rootgrowth, stress tolerance, nutrient uptake
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10756
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10756
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Crop husbandry
Language:Swedish
Deposited On:17 Jul 2019 06:13
Metadata Last Modified:29 May 2020 13:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics